2021-2022 Akademik Yılı Bölüm Tanıtım Sunumumuz için tıklayınız.
2020 Yılı Mezuniyet Töreni Videomuz İçin Tıklayınız.
Sağlık Yönetimi Bölümü
Sağlık Yönetimi Bölümü
Sağlık Yönetimi Bölümü
Sağlık Yönetimi Bölümü
SAİ 498 Sağlık Kurumlarında Mesleki Eğitim Dersi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü dördüncü sınıf öğrencileri tarafından yapılan SAİ 498 Sağlık Kurumlarında Mesleki Eğitim Dersi genel olarak, sağlık birimlerinin tıbbi organizasyonun işleyişi ile idari, mali ve teknik fonksiyonlarının işleyişinin uygulama eğitimini amaçlar.

Ders, haftada 3 iş günü ve bir öğretim dönemi sürelidir. 8. yarıyıl dersi olup her öğretim yılının bahar döneminde açılır. Dersin kesin uygulama tarihleri Hacettepe Üniversitesi Akademik Takvimi’ne uygun olarak belirlenir.

2022 yılı Staj Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.


Görevliler

Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Gülsün ERİGÜÇ

Mesleki Eğitim Koordinatörü

Doç. Dr. Gamze YORGANCIOĞLU TARCAN

Mesleki Eğitim Yürütme Kurulu

Prof. Dr. Mehmet TOP

Prof. Dr. Gülsün ERİGÜÇ

Doç. Dr. Songül ÇINAROĞLU

Doç. Dr. Gamze YORGANCIOĞLU TARCAN

Doç. Dr. Seda AYDAN

Öğr. Gör. Bülent SAPAZ

Arş. Gör. Dr. Gamze BAYIN DONAR


Sağlık Kurumlarında Mesleki Eğitim Dersinin Ön Koşulu

Öğrencilerin dersi alabilmesi için Yönerge hükümlerine göre ön koşul niteliğinde olan dersleri almış ve başarılı olmuş olmaları gerekmektedir.

Ön Koşul Dersler:

SAİ 128 Yönetimin Temel İlkeleri

SAİ 255 Sağlık Kurumları Yönetimi I

SAİ 254 Sağlık Kurumları Yönetimi II

SAİ 278 Türkiye Sağlık Sistemi

SAİ 345 Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim I

SAİ 346 Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim II