2021-2022 Akademik Yılı Bölüm Tanıtım Sunumumuz için tıklayınız.
2020 Yılı Mezuniyet Töreni Videomuz İçin Tıklayınız.
Sağlık Yönetimi Bölümü
Sağlık Yönetimi Bölümü
Sağlık Yönetimi Bölümü
Sağlık Yönetimi Bölümü
Anabilim Dalları

Sağlık Politikası ve Ekonomisi

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sağlık Hizmetinde Kalite Güvencesi

Sağlık Bilişimi