Click here for our 2021-2020 Academic Year Department Presentation
Proceedings

2023(2) 2022(9) 2021(8) 2019(20)

 

2023

 

(1) Strategic grouping of public hospitals by using crisp and fuzzy clustering techniques and possibilistic fuzzy efficiency estimates

International Conference on Advanced Engineering, Technology and Applications-ICAETA-2023, İstanbul, Türkiye, 10 - 11 Mart 2023, ss.1-10

Çinaroğlu S.


(2) OECD countries grouping pattern in terms of biotechnology and bio entrepreneurship in competitive global biotech industry

The Fifteenth International Conference on Bioinformatics, Biocomputational Systems and Biotechnologies BIOTECHNO 2023, Barcelona, İspanya, 13 - 17 Mart 2023, ss.1-10

Kamali S., Çinaroğlu S.


2022

(1) TÜRKİYE’DEKİ HEKİM GÖÇÜNÜN ÇEVRİMİÇİ ARAMA HACMİ VERİLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

5. Uluslararası 15. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Samsun, Türkiye, 13 Ekim 2022

ERİGÜÇ G., KARTAL N.


(2) Hyperparameter tuning in random forest and neural network classification: an application to predict health expenditure per capita

4th International Conference on Intelligent Computing, Information and Control Systems (ICICCS 2022), 29 - 30 Haziran 2022, ss.1-13

Çalışkan G., Çinaroğlu S.


(3) Covid-19 Aşı Etkililiğinin Değerlendirilmesi: Bir Meta Analizi Çalışması

15. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Samsun, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2022, ss.1-2

Yetim B., Uğurluoğlu Ö.


(4) HEMŞİRE-HEMŞİRE İŞBİRLİĞİNİN HEMŞİRELERİN İŞ DOYUMUNA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

5nd International 15th National Congress on Health and Hospital Administration, Türkiye, 13 Ekim 2022

Özkaya İ., ÇİLHOROZ Y., IŞIK O., BİÇER İ.


(5) RUHSAL HASTALIKLARA YÖNELİK İNANCIN İNCELENMESİ:SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

5nd International 15th National Congress on Health and Hospital Administration, Samsun, Türkiye, 13 Ekim 2022

Boz Ş., Çilhoroz Y., Karaman S., Işık O.


(6) Efficiency effects of public hospital closures under the effect of reorganization of public hospital services: a multistep efficiency analysis

32st European Conference on Operational Research (EURO 2022), Espoo, Finlandiya, 3 - 08 Temmuz 2022, ss.1-15

Çinaroğlu S., Schreyögg J.


(7) Multivariate Associations between Health Outcomes and Health System Performance Indicators: An Integrated Factor Analysis with Canonical Correlations

ISPOR Europe 2022 , Vienna, Avusturya, 6 - 09 Kasım 2022, ss.1-2

Karatas Y. E., Çinaroğlu S.


(8) Opinion mining and machine learning analysis: what emotions twitter data tell us about telemedicine?

15th International Conference on Health Informatics , 9 - 11 Şubat 2022, ss.1-12

Saylan B., Çinaroğlu S.


(9) Traditional, DEA-AHP ranking and possibilistic fuzzy DEA approach for efficiency analysis of city hospitals

International Symposium on Analytic Hierarchy Process 2022, 15 - 18 Aralık 2022, ss.1-10

Çınaroğlu S.


2021

(1) Is the “social face” of AKP’s pharmaceutical price reforms mostly instrumental? A progressivity analysis of household pharmaceutical expenditures in Turkey

Hamburg Center for Health Economics Center Day, Hamburg, Almanya, 11 Haziran 2021, ss.1

Çınaroğlu S.


(2) SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KORONAVİRÜS STİGMA DÜZEYLERİNİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

4. Uluslararası 14. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 14 - 17 Ekim 2021, ss.340-351

Arıkan G., Seyhan F., Aydan S., Kartal N.


(3) Bir Üniversitenin Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Kariyer Planlama Tutumlarının Mesleki Karar Pişmanlığı Üzerindeki Etkisi

4. Uluslararası 14. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 14 - 17 Ekim 2021, ss.376-383

Bayın Donar G., Aydan S.


(4) Postoperatif Yatış Süresinin Belirleyicileri

Gevher Nesibe 8. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 Kasım 2021, ss.213-214

Kandemir A., Şahin B.


(5) What Does Google Trends Tell Us About Covid-19?

6. International Health Sciences and Management Conference, Ordu, Türkiye, 20 Mayıs 2021, ss.121-130

Bayın Donar G., Aydan S.


(6) Efficiency of intensive care unit services in the age of pandemic: a need for critical care professionals

47th Annual Meeting of the European Working Group on Operational Research-ORAHS-2021, Southampton, Birleşik Krallık, 5 - 09 Temmuz 2021, ss.36-37

Çınaroğlu S.


(7) Oncology services efficiency: an application of bootstrapped DEA

40th Congress on Operations Research/Industrial Engineering-YAEM-2021, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Temmuz 2021, ss.72-73

Çınaroğlu S.


(8) Romatoid Artrit Hastalarında Cepten Yapılan Sağlık Harcaması Düzeyini Etkileyen Faktörler

4. Uluslararası 14. Ulusal Sağlık Ve Hastane İdaresi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 14 - 17 Ekim 2021, ss.1-10

İlgün G., Şahin B.


2019

(1) Hekimlerin Tıbbi Hata Tutumları İle Tıbbi Hata Bilgi Seviyeleri Arasındaki ilişkinin Değerlendirilmesi

3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Sakarya, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2019, ss.1747-1765

Uğrak U., IŞIK O.


(2) EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ ALAN HASTALARINPROFİLLERİNİN İNCELENMESİ

3. Uluslararası 13. UlusalSağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 10 - 13 Ekim 2019

KÜÇÜK Y. S., ŞAHİN B.


(3) Hastane Yöneticilerinin Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi

3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Sakarya, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2019, ss.1106-1114

KARAER M., KAYA S., TELEŞ M.


(4) Hastaların Hasta Güçlendirmeyle İlgili Değerlendirmeleri

3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 10 - 13 Ekim 2019, ss.1523-1534

KAYA N., IŞIK O.


(5) İlaç Politikası Paydaşlarının Politika Tercihlerinin ELECTRE III Metodolojisine Dayalı Anket Tasarımı İle Belirlenmesi

3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık Ve Hastane İdaresi Kongresi, Sakarya, Türkiye, 10 - 13 Kasım 2019, ss.1-10

Demir C., Şahin B.


(6) Hastanede Çalışan Engellilerin Sağlık Raporu Alma Sürecinde Zorluk Yaşama Durumu

TAEM Uluslararası Sosyal Politikalar Kongresi, Ankara, Türkiye, 18 - 20 Haziran 2019

YALÇIN BALÇIK P., YORGANCIOĞLU TARCAN G., Duran N.


(7) Bir Acil Servis Gözlem Ünitesine Yatışların Ve Yeniden Yatışların Değerlendirilmesi

7. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Türkiye, 27 Eylül 2013 - 29 Eylül 2019

GÜLER M., KAYA S., KARSAVURAN S.


(8) Genel Cerrahi Hastalarının Çeşitli Özelliklerinin Sağlıklı Yaşadıklarına Olan İnancı Üzerine Etkisi

3. International 13. National Congress on Health and Hospital Administration, 10 - 13 Ekim 2019

KAYA S., KOCA G. Ş., KARTAL N., akturan s.


(9) SEÇİLMİŞ YAŞAM ENDEKSİ DEĞİŞKENLERİ VE SAĞLIKDEĞİŞKENLERİNİN GAYRİSAFİ YURTİÇİ HASILA ÜZERİNEETKİSİ

3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Sakarya, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2019, ss.2236-2238

ERİGÜÇ G., KARTAL N.


(10) The impact of oversampling with “ubSMOTE” on the performance of machine learning classifiers in prediction of catastrophic health expenditures

8th Annual Healthcare Operations Workshop, İstanbul, Türkiye, 28 Haziran 2019

Çınaroğlu S.


(11) Hasta Merkezli İletişim Engeli İle Algılanan Hizmet Kalitesi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 10 - 13 Ekim 2019, ss.1442-1466

BİÇER İ., IŞIK O.


(12) SAĞLIK HİZMETİ ALMA SÜRECİNDE SOSYAL MEDYANIN YERİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

2nd INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS (IHSLC 2019), Burdur, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2019

KARAHAN A., YORGANCIOĞLU TARCAN G., SAPAZ B.


(13) Kardiyovasküler Hastalıklara Bağlı Ölümleri Etkileyen Faktörler

3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık Ve Hastane İdaresi Kongresi, Sakarya, Türkiye, 10 Ekim - 13 Kasım 2019, ss.1-10

İlgün G., Şahin B.


(14) Genel Cerrahi Hastalarının Çeşitli Özelliklerinin Sağlıklı Yaşadıklarına Olan İnancı Üzerindeki Etkisi

3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Sakarya, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2019, ss.1136-1145

KOCA G. Ş., KAYA S., KARTAL N., ÇİLHOROZ Y., AKTURAN S.


(15) Psikolojik Sermaye Çalışan Performansını Etkiler Mi? Hemşireler Üzerinde Bir Uygulama

3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Sakarya, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2019

ÖZER Ö., SUNGUR C., UĞURLUOĞLU Ö., ÇIRAKLI Ü.


(16) HASTANELERİN PERFORMANSI İLE HASTANE VEYÖNETİCİLERİN ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİNİNCELENMESİ

3. Uluslararası 13. UlusalSağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 10 - 13 Ekim 2019

AKTAN T., ŞAHİN B.


(17) SAĞLIK HİZMETLERİNDE SWOT ANALİZİ’NİN KULLANIMI ÜZERİNE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ

3. International 13. National Congress on Health and Hospital Administration, 10 - 13 Ekim 2019

ÇİLHOROZ Y., UĞURLUOĞLU Ö.


(18) Türkiye’de Kamu Sağlık ve Sosyal Harcamalarının Sağlık Sonuçları Üzerindeki Etkisi

3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 10 - 13 Ekim 2019

AYDAN S., BAYIN DONAR G.


(19) Efficiency of childbirth services in Turkey: A jackknifing for robustness check of DEA Scores

25th International Conference on Multiple Criteria Decision Making, İstanbul, Türkiye, 16 - 21 Haziran 2019, ss.90

Çınaroğlu S.


(20) Hastaların Kurumsal İtibar Algılarını Etkileyen Sosyo-Demografik Bileşenler

International Symposium on Academic Studies in Educational and Social Sciences Studies, Ankara, Türkiye, 13 - 15 Haziran 2019

YORGANCIOĞLU TARCAN G., YALÇIN BALÇIK P.