2022-2023 Akademik Yılı Üniversite Yaşamına Giriş Dersi
Sağlık Yönetimi Bölümü
2020 Yılı Mezuniyet Töreni Videomuz İçin Tıklayınız.
Hoş geldiniz..

Sağlık Yönetimi Bölümü, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim, öğretim ve araştırma yaparak, sağlık hizmetlerinin ve kuruluşlarının yönetimine ilişkin bilgi birikimini geliştirmekte, bu alanda Türkiye’de ilk ve öncü olma özelliğini korumaktadır. Gerek lisans gerekse lisansüstü eğitim programı ile sağlık sektörüne her düzeyde kimlik ve kişiliği gelişmiş, kendine güvenen, ülkesini ve dünyayı iyi tanıyan, çağdaş ve evrensel değerleri benimsemiş, araştıran ve sorgulayan, sağlık kuruluşlarını yönetecek bilgisi, becerisi ve ideali olan, yabancı dili iyi derecede kullanan, üretime dönük girişimcilik ruhuna sahip, iletişim ve liderlik becerileri gelişmiş, mesleği için gerekli ilke, kavram bilgi ve becerilerle donanmış üstün nitelikli profesyonel sağlık yöneticileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.


Duyurular

Azami süresi dolan öğrencilerimizden ek sınav hakkını kullanmak isteyenlerin 01.06.2023 Perşembe günü saat 17:00'ye kadar bölüm sekreterliğimiz ile iletişime geçmesi önemle rica olunur. (Tel: 03122976358)
31.05.2023 11:00
SAİ498 Sağlık Kurumlarında Mesleki Eğitim dersi kapsamında yürütülen staj uygulaması yarın (31.05.2023) itibariyle sona erecektir. Hastaneler ve stajyer öğrencilerimiz ile staj koordinatörlüğümüz arasında gerekli iletişim ve koordinasyonun sağlanması amacıyla görevlendirilen sorumlu öğrencilerin hastane staj dosyalarını 02.06.2023 Cuma günü saat 16:00'ya kadar Arş. Gör. Furkan Şahinbaş'a teslim etmeleri gerekmektedir.
30.05.2023 09:00
SAİ498 Sağlık Kurumlarında Mesleki Eğitim dersi final sınavı senato kararı gereğince yüz yüze yapılacaktır. Dersi alan öğrencilerimize duyurulur!
26.05.2023 15:00
11.05.2023 tarihli senato kararı ile 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde eğitimleri çevrimiçi (online) ya da hibrit olarak yürütülen ön lisans-lisans ve lisansüstü öğretim düzeylerindeki derslerin final ve bütünleme sınavlarının çevrimiçi (online) yapılmasına karar verilmiştir.
26.05.2023 14:00
TKD104 Dersi Ara Sınav Mazereti Hk.!!! Geçerli mazeretleri nedeniyle ara sınava giremeyen ve mazeretleri ders sorumlusu tarafından kabul edilen öğrenciler için HADİ platformunda 23 Mayıs 2023 Salı günü 18.00-18.40’ta TKD100, TKD104, TKD105 derslerinin ara sınav mazereti yapılacaktır.
17.05.2023 10:00
SAİ132 Tıbbi Terminoloji Dersi Vize Telafi Sınavı 16 Mayıs 2023 Salı Günü Saat 19:00'da Yapılacaktır!
11.05.2023 13:00
SAİ232 Kamu Maliyesi dersi II. ara sınavı 15 Mayıs 2023 Pazartesi saat 18:00'de yapılacaktır.
03.05.2023 11:00
SAİ498 Sağlık Kurumlarında Mesleki Eğitim dersi kapsamında hastanelerde uygulama eğitimi alan öğrencilerimizin, derse ilişkin raporlarını 12 Haziran 2023 saat 17:00'ye kadar "saimeslekiegitim@gmail.com" adresine göndermeleri gerekmektedir.
27.04.2023 11:00
17 Nisan 2023 Pazartesi günü yapılması planlanan SAİ 230 İDARE HUKUKU dersi daha sonra telafisi yapılmak üzere iptal edilmiştir.
14.04.2023 14:00
SAİ308 Medeni Hukuk Dersi 11.04.2023 Tarihinden İtibaren Hukuk Fakültesi B2 No'lu Amfide Hibrit Olarak Yapılacaktır.
07.04.2023 16:00
SAİ498 Sağlık Kurumlarında Mesleki Eğitim dersi kapsamında yapılacak olan staj toplantısı 3 Mart 2023 Cuma günü saat 11:00'de D8 dersliğinde gerçekleştirilecektir. Dersi alan bütün öğrencilerin toplantıya katılımı zorunludur!
27.02.2023 19:00
2022-2023 Bahar Dönemi Lisans Programında Yer Alan SAİ132 Tıbbi Terminoloji Dersi Salı Günleri 13:00'da Başlayacaktır. Dersi Alan Öğrencilerimize Önemle Duyurulur!
24.02.2023 11:00
BEB650 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı Dersinin 2022-2023 Bahar Dönemi Muafiyet Sınavı; 01.03.2023 tarihinde 15:00-17:30 saatleri arasında çevrimiçi olarak yapılacaktır. Detaylı bilgi için https://bilisim.hacettepe.edu.tr adresini ziyaret ediniz.
22.02.2023 10:00
Modern Diller Birimi 2022-2023 Bahar Dönemi Zorunlu İngilizce Dersleri Muafiyet Sınavları 28 Şubat 2023 Salı günü çevrimiçi yapılacaktır. Detaylı bilgi için https://ydyo.hacettepe.edu.tr adresini ziyaret ediniz.
22.02.2023 10:00
SAİ498 Sağlık Kurumlarında Mesleki Eğitim dersini alacak öğrencilerimizden kendisi veya ailesi deprem bölgesinde ikamet edenlerin mağduriyet yaşamaması adına, staj ile ilgili taleplerini 22.02.2023 tarihine kadar Bölüm Sekreterliğimize ulaşarak (Tel: 03122976358) bildirmeleri gerekmektedir.
20.02.2023 12:00
Bilimsel Hazırlık Öğrencilerimizin Dikkatine! Lisansüstü eğitim kapsamında bilimsel hazırlık programında ders alacak öğrencilerimizin, ders gün ve saatleri ile ilgili olarak ders sorumluları ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.
19.02.2023 14:00
TKD103 Türk Dili I dersi üç ders sınavı 3 Mart Cuma günü saat 10:00'da; TKD104 Türk Dili II dersi üç ders sınavı 3 Mart Cuma günü saat 11:00'de TÖMER dersliklerinde yapılacaktır. Sınava girecek öğrencilerimizin bölüm sekreterliğimize başvurmaları gerekmektedir.
19.02.2023 13:00
Üç ders sınavlarına girmek isteyen öğrenciler Bölüm Başkanlığımıza dilekçe ile başvuru yapabilirler. Süreçle ilgili ayrıntılı bilgi ilerleyen günlerde verilecektir.
15.02.2023 14:00
Hacettepe Üniversitesi 12.05.2022 tarih ve 2022-126 sayılı Senato Kararına göre, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılında, önlisans, lisans ve lisansüstü programlarda yer alan ortak zorunlu dersler (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil, Temel Bilgi ve İletişim Teknikleri Kullanımı) kapsamı dışındaki tüm derslerin yüz yüze yürütülmesine karar verilmiştir.
18.05.2022 15:00