2022-2023 Akademik Yılı Üniversite Yaşamına Giriş Dersi
Sağlık Yönetimi Bölümü
2020 Yılı Mezuniyet Töreni Videomuz İçin Tıklayınız.
İsteğe Bağlı (Gönüllü) Staj

Yükseköğrenimleri sırasında staj yapan Üniversitemiz öğrencileri, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun bölümleri uyarınca, Üniversitemiz tarafından İş Kazası ve Meslek Hastalığı ile Genel Sağlık Sigortası kapsamında ve sigorta prim giderleri Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bütçesinden karşılanacak şekilde sigortalanmaktadır. Bu doğrultuda öğrencilerimizin sigorta işlemlerinin eksiksiz ve doğru bir biçimde yapılabilmesi ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirgelerin zamanında ve kurallara uygun olarak verilebilmesi için gerekli belgelerin eksiksiz ve zamanında teslim edilmesi önemlidir.


Staj için gerekli belgeler aşağıda yer almaktadır:

Ek-2 Stajyer Öğrenci Bilgileri Formu

Ek-3 İşyerine Başvuru ve Kabul Formu

Ek-4 Beyan ve Taahhütname (Sağlık Hizmeti Alan)

Ek-5 Beyan ve Taahhütname (Sağlık Hizmeti Almayan)


 Bu formlar, bilgisayarda okunaklı yazı tipi ve punto kullanarak hazırlanmalı ve kesinlikle el yazısı ile doldurulmamalıdır.


 İsteğe bağlı (gönüllü) staj yapmak isteyen öğrencilerimizin staj başlangıç tarihinden EN GEÇ 15 GÜN EN ÇOK 1 AY ÖNCE, aşağıdaki belgeleri eksiksiz olarak teslim etmeleri gerekmektedir.


 “Ek-2 Stajyer Öğrenci Bilgileri Formu”nun yedinci sütunu olan “GSS Durumu” bilgisi öğrencilerimizin hali hazırda bir sağlık güvenceleri olup olmadığına dair bilgidir. Beyan için bakılmakla yükümlü olunan veya olunmayan
kişi olmak durumuna göre iki ayrı taahhütname düzenlenmiştir. Öğrencinin durumuna uygun olanı doldurup imzalaması ve bölüme vermesi gerekmektedir. Öğrencinin ailesi tarafından bakılmakla yükümlü olunan kişi durumunda olması veya olmaması haline göre  iki farklı işlemin yapılması gerekeceğinden bu bilginin eksiksiz ve doğru olması önemlidir.

  • Ailesince bakmakla yükümlü olunan (ailesinden biri üzerinden sağlık güvencesi bulunan veya sağlık giderleri bu kişinin sigortası üzerinden karşılanan) kişiler, Ek-4 Beyan ve Taahhütnameyi dolduracaktır. Bu öğrencilerimiz için %1 oranında Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi (İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları) işlemi yapılacak ve ödenecektir.
  • Ailesinden bakmakla yükümlülüğü olunmayan kişiler, Ek-5 Beyan ve Taahhütnameyi dolduracaktır. Bu öğrencilerimiz için için %1 oranındaki Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi ile %5 oranında Genel Sağlık Sigortası Primi işlemi yapılacaktır.

 Öğrenciler “Ek-3 İşyerine Başvuru ve Kabul Formu” nu işyerine onaylattıktan sonra, bölümlerine teslim edeceklerdir. İşyeri bu formu almak isterse bir kopyası kendilerine verilebilecektir.


 İsteğe bağlı (gönüllü) maksimum yapılabilecek staj süresi 30 işgünüdür. 


 Cumhurbaşkanlığı’nın Ulusal Staj Seferberliği kapsamında yapılan başvuruların kabul edilmesiyle hak kazanılan stajlarda, 30 iş günü şartı aranmamaktadır.


 Stajyer Öğrenci, SGK "İşe Giriş Bildirgesi"ni E-Devlet Kapisi > Sosyal Güvenlik Kurumu > İşe Giriş/İşten Ayrılış Bildirgeleri yolunu izleyerek temin edebilir.


STAJYER ÖĞRENCİ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI