2022-2023 Akademik Yılı Üniversite Yaşamına Giriş Dersi
Sağlık Yönetimi Bölümü
2020 Yılı Mezuniyet Töreni Videomuz İçin Tıklayınız.
Sıkça Sorulan Sorular

1) Bir yarıyılda en fazla kaç AKTS kredi alabilirim?

Öğrenciler dört yıllık programlarda birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü yarıyıllarda en fazla 30 AKTS kredili, beşinci yarıyıldan itibaren en fazla 40 AKTS kredili ders alabilirler.


2) Bölümü en fazla kaç yılda tamamlamalıyım?

Öğrenciler bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın lisans programlarını azami yedi yılda tamamlamak zorundadırlar.


3) Mezun olabilmek için kaç AKTS kredi almalıyım?

Sağlık Yönetimi Bölümü'nden mezun olmak için alınması zorunlu olan toplam kredi miktarı 240 AKTS’dir.

Toplam kredi miktarı içinde Bölüm içi alınması gereken seçmeli ders kredi miktarı 63 AKTS’dir.


4) Lisans ders içeriklerine nereden ulaşabilirim?

Üniversitemizin Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının web sayfasından ya da "https://bilsis.hacettepe.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=306&curSunit=786#" adresinden ulaşabilirsiniz.


5) Ortak Zorunlu dersler hangileridir?

Türk Dili (TKD104, TKD104), Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi (AİT203, AİT204), Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı (BEB650) dersleri tüm yükseköğretim programlarında yer alan ortak zorunlu derslerdir.


6) Zorunlu dersler arasında yer alan ING111, ING112, ING211 ve ING212 dersleri nedir? Bu derslerden muaf olabilir miyim?

ING kodlu dersler eğitim dili %100 İngilizce olan programlarda yer alan, öğrencinin İngilizce dil ve anlatım becerilerini geliştirmeyi amaçlayan derslerdir. Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) tarafından verilmektedir. Önkoşul, muafiyet, ders geçme notu gibi detaylar için www.ydyo.hacettepe.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.


7) Zorunlu dersler hangileridir?

Sağlık Yönetimi Bölümü lisans öğretim programında Z ile belirtilen derslerdir.


8) Derslere devam zorunluluğu var mıdır?

Derslere ve uygulamalara devam zorunludur. Mazeretler de dahil olmak üzere kuramsal (teorik) saatlerin %30’undan fazlasına katılmayan öğrenci o dersin genel ve bütünleme sınavına alınmaz. Devamsızlıkları nedeniyle sınava girme hakkı kazanamayanların listesi, genel sınav döneminden önce ilgili dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından ilan edilir. Tekrarlanan kuramsal (teorik) derslerde önceki yarıyıllarda devam koşulu yerine getirilmişse, devam zorunluluğu aranmaz.


9) Final sınavının (Genel sınavın) başarı notuna etkisi kaç olmalıdır?

Genel sınavın ders başarı notuna etkisi en az %40, en çok %60 olabilir. Yarıyıl içi başarının ve genel sınavın ders başarı notuna etkileri ve öğrencinin başarılı sayılması için genel sınavda alması gereken en az not ile dersin uygulama planı, dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında öğrencilere duyurulmaktadır.


10) Bütünleme sınavından aldığım not, dönem içi notlarım ile birlikte mi değerlendirilir?

Bütünleme sınav sonuçları öğrencinin yarıyıl içi başarısı ile birlikte değerlendirilir.


11) Başarısız olduğum seçmeli ders konusunda ne yapabilirim, yerine başka bir seçmeli ders alabilir miyim veya üzerimden sildirebilir miyim?

Öğrenci başarısız olduğu seçmeli dersi, dersin açıldığı herhangi bir yarıyılda tekrar edebilir. Bu seçmeli dersi bir daha almak istemeyen öğrenci dersten vazgeçme hakkına sahiptir. Vazgeçilen bir seçmeli ders tekrar yüklenilemez, ancak transkriptinde görünmeye devam eder. Öğrenci, öğrenimi süresince bu şekilde en fazla üç seçmeli dersten vazgeçebilir. Vazgeçme haklarını kullanan ve başarısız oldukları bir seçmeli dersi bulunan mezun durumundaki öğrenciler, ilgili yönetim kurulu kararı ile başarısız oldukları seçmeli bir ders yerine başka bir seçmeli ders alabilirler. Öğrenci bu haktan bir kez yararlanabilir. Vazgeçme haklarını kullanmasına rağmen başarısız olduğu seçmeli ders sayısı birden fazla ve son iki yarıyıl içinde bu dersler açılmamış ise ilgili yönetim kurulu kararı ile mezun durumundaki öğrencilerin üzerinden, başarısız oldukları bu seçmeli dersler sildirilebilir.

Başarısız olunan seçmeli ders/dersleri silmek isteyen öğrenci dilekçe ile Bölüme başvurmalıdır. 


12) Üç ders sınavına girme şartları nelerdir?

Azami öğrenim süresi sonuna kadar mezuniyet için devam koşulunu yerine getirerek başarısız oldukları en fazla üç dersi kalan öğrenciler, üç ders sınavına girebilirler. Kayıtlı olduğu programın tüm derslerinden başarılı olduğu halde genel akademik ortalaması 2,00’ın altında olması nedeniyle mezun olamayan öğrenciler de diledikleri en fazla üç dersten üç ders sınavına girebilirler. Bu sınavlardan yararlanmak isteyen öğrenciler kendi akademik birimlerine başvurarak1 bu haklarını kullanırlar. Üç ders sınavları akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

Üç ders sınavına girmek isteyen öğrenci dilekçe ile Bölüme başvurmalıdır. 


13) Herhangi bir konuda yardıma ihtiyaç duyduğumda ilgili koordinatörlere ve kişilere nereden ulaşabilirim?

Sağlık Yönetimi Bölümü web sayfası Personel başlığı altında öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerine ilişkin iletişim bilgileri yer almaktadır. Ayrıca bölüm web sayfamızda Öğretim başlığı altında Koordinatörlükler sekmesinde ilgili koordinatörler yer almaktadır.


14) İsteğe Bağlı (Gönüllü) Staj yapabilir miyim?

Üniversitemizin 21.12.2016 tarihli ve 2016 - 2958 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile isteğe bağlı (gönüllü) staj yapan öğrencilerimizin İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigorta prim giderleri, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından karşılanmaktadır.

İsteğe bağlı (gönüllü) staj yapmak isteyen öğrencilerimizin staj başlangıç tarihinden EN GEÇ 1 AY ÖNCE, aşağıdaki belgeleri eksiksiz olarak teslim etmeleri, staj ile ilgili işlemlerinin eksiksiz ve zamanında yürütülebilmesi açısından önem taşımaktadır. İsteğe bağlı (gönüllü) maksimum yapılabilecek staj süresi 30 işgünüdür. 

EK 2 - Stajyer Öğrenci Bilgileri Formu

EK 3 - İşyerine Başvuru ve Kabul Formu


15) Bölümümüz Öğretim Programında Zorunlu olan Sağlık Kurumlarında Mesleki Eğitim Dersi (STAJ) nerelerde yapılabilir?

Mesleki Eğitim (Staj), temel yönetim birimleri olan (İnsan kaynakları yönetimi, fatura tahakkuk, kalite, satın alma, vb.) kamu hastaneleri ve özel hastanelerde yapılabilecektir. Özel hastane başvuruları öğrencilerimiz tarafından yapılmakta olup, kamu hastanelerine başvurular, bölüm tarafından yapılmaktadır. Özel ve kamu hastaneleri dışındaki sağlık ile ilgili kurum ve kuruluşlarda mesleki eğitim görme talepleri, Komisyon tarafından değerlendirilmektedir.


16) Sağlık Kurumlarında Mesleki Eğitim Dersini (STAJ) alabilmek için önkoşul olan dersler hangileridir?

Öğrencilerin dersi alabilmesi için Yönerge hükümlerine göre ön koşul niteliğinde olan dersleri almış ve başarılı olmuş olmaları gerekmektedir. Derslerin listesi aşağıda yer almaktadır:

SAİ 128 Yönetimin Temel İlkeleri

SAİ 255 Sağlık Kurumları Yönetimi I

SAİ 254 Sağlık Kurumları Yönetimi II

SAİ 278 Türkiye Sağlık Sistemi

SAİ 345 Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim I

SAİ 346 Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim II


17) Sağlık Kurumlarında Mesleki Eğitim Dersi (STAJ) için devamsızlık hakkı var mıdır?

Dersin devamsızlık limiti %20 olup, devamsızlığın nedeni her ne olursa olsun eksik kalan günler, daha sonra belirlenecek telafi programı dâhilinde tamamlattırılmaktadır. Devamsızlık limiti aştığı takdirde öğrenciye F1 notu verilecektir.


18) Sağlık Kurumlarında Mesleki Eğitim Dersi (STAJ) için not değerlendirmesi nasıl yapılmaktadır?

Öğrencilerimizin mesleki eğitimleri süresince hazırlayacak oldukları raporlardan aldıkları not ve Hastane Mesleki Eğitim Yürütücüsünün öğrencimiz için vereceği değerlendirme notu; ara sınav notları olarak değerlendirilmektedir. Mesleki eğitim bitiminde, uygulama takviminde belirtilen tarih ve saatte genel sınav yapılmaktadır.


19) Erasmus+ Öğrenci Hareketliliği için hangi şartları yerine getirmem gerekmektedir?

Başvuru için Genel Akademik not ortalamasının;  4.00 üzerinden en az 2.20 olması gerekmektedir.

Erasmus+ Öğrenci Hareketliliği için sadece Hacettepe Üniversitesi Erasmus+ Dil Sertifika Testi ve aşağıdaki tabloda yer alan sınavlar resmi sertifika olarak kabul edilecektir. 
Hacettepe Üniversitesi Erasmus+ Dil Sertifikasyon Testi H.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) tarafından yapılmaktadır. Sınavların başvuruları ve tarihleri ​​için YDYO web sayfasına bakınız.

Erasmus Programı için başvuracak öğrenciler, başvuracakları akademik yıl için geçerliliği olan ikili anlaşmaların kontenjanlarını göz önünde bulundurarak başvuruda bulunmalıdır.

Detaylı bilgi için  //www.abofisi.hacettepe.edu.tr/tr/ka_103_giden_ogrenciler_icin_basvuru_sureci-14 sayfasını inceleyebilirsiniz.


20) Mevlana Öğrenci Değişim Programı için hangi şartları yerine getirmem gerekmektedir?

  • Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması gerekmektedir.

  • Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar.

  • Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 2,5 (iki buçuk) olması

  • Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 3 (üç) olması gerekmektedir.

Detaylı bilgi için //www.mevlana.hacettepe.edu.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.


26) Farabi için hangi şartları yerine getirmem gerekmektedir?

Detaylı bilgi için //www.farabi.hacettepe.edu.tr/farabi_koordinatorlugu.shtml adresini ziyaret edebilirsiniz.


 UYARI

Öğrencilerimizin Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğini incelemesi gereklidir. Sık sorular sorular başlığında yer alan bilgiler "Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" temel alınarak hazırlanmıştır.

Herhangi bir çelişki olması durumunda, ilgili tarihteki Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği esas alınacaktır.