2022-2023 Akademik Yılı Üniversite Yaşamına Giriş Dersi
Sağlık Yönetimi Bölümü
2020 Yılı Mezuniyet Töreni Videomuz İçin Tıklayınız.
SAİ 498 Sağlık Kurumlarında Mesleki Eğitim Dersi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü dördüncü sınıf öğrencileri tarafından yapılan SAİ 498 Sağlık Kurumlarında Mesleki Eğitim Dersi genel olarak, sağlık birimlerinin tıbbi organizasyonun işleyişi ile idari, mali ve teknik fonksiyonlarının işleyişinin uygulama eğitimini amaçlar.

Ders, haftada 3 iş günü ve bir öğretim dönemi sürelidir. 8. yarıyıl dersi olup her öğretim yılının bahar döneminde açılır. Dersin kesin uygulama tarihleri Hacettepe Üniversitesi Akademik Takvimi’ne uygun olarak belirlenir.

2022 yılı Staj Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.


Görevliler

Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Gülsün ERİGÜÇ

Mesleki Eğitim Koordinatörü

Doç. Dr. Gamze YORGANCIOĞLU TARCAN

Mesleki Eğitim Yürütme Kurulu

Prof. Dr. Mehmet TOP

Prof. Dr. Gülsün ERİGÜÇ

Doç. Dr. Songül ÇINAROĞLU

Doç. Dr. Gamze YORGANCIOĞLU TARCAN

Doç. Dr. Seda AYDAN

Dr. Öğr. Üyesi Gamze BAYIN DONAR

Öğr. Gör. Bülent SAPAZ


Sağlık Kurumlarında Mesleki Eğitim Dersinin Ön Koşulu

Öğrencilerin dersi alabilmesi için Yönerge hükümlerine göre ön koşul niteliğinde olan dersleri almış ve başarılı olmuş olmaları gerekmektedir.

Ön Koşul Dersler:

  • SAİ 128 Yönetimin Temel İlkeleri
  • SAİ 255 Sağlık Kurumları Yönetimi I
  • SAİ 254 Sağlık Kurumları Yönetimi II
  • SAİ 278 Türkiye Sağlık Sistemi
  • SAİ 345 Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim I
  • SAİ 346 Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim II

Sağlık Kurumlarında Mesleki Eğitim (Staj) için gerekli belgeler aşağıda yer almaktadır:


 Bu formlar, bilgisayarda Arial yazı tipi ve 12 punto kullanarak hazırlanmalı ve kesinlikle el yazısı ile doldurulmamalıdır.


 Mesleki Eğitim Uygulamasını özel hastanede yapacak olan öğrencilerimiz mesleki eğitim yerlerini kendileri belirleyecek olup, “Ek-3 İşyerine Başvuru ve Kabul Formu” nu ilgili sağlık kurumuna onaylattıktan sonra, bölümlerine teslim edeceklerdir. İşyeri bu formu almak isterse bir kopyası kendilerine verilebilecektir.

Kamu hastanelerinde staj yapacak öğrenciler, Ek-3 formunda yer alan kişisel bilgilerini eksiksiz doldurduktan sonra bölüme teslim etmeleri yeterli olacaktır.


 “Ek-2 Stajyer Öğrenci Bilgileri Formu”nun yedinci sütunu olan “GSS Durumu” bilgisi öğrencilerimizin hali hazırda bir sağlık güvenceleri olup olmadığına dair bilgidir. Beyan için bakılmakla yükümlü olunan veya olunmayan kişi olmak durumuna göre iki ayrı taahhütname düzenlenmiştir. Öğrencinin durumuna uygun olanı doldurup imzalaması ve bölüme vermesi gerekmektedir. Öğrencinin ailesi tarafından bakılmakla yükümlü olunan kişi durumunda olması veya olmaması haline göre  iki farklı işlemin yapılması gerekeceğinden bu bilginin eksiksiz ve doğru olması önemlidir.

  • Ailesince bakmakla yükümlü olunan (ailesinden biri üzerinden sağlık güvencesi bulunan veya sağlık giderleri bu kişinin sigortası üzerinden karşılanan) kişiler, Ek-4 Beyan ve Taahhütnameyi dolduracaktır. Bu öğrencilerimiz için %1 oranında Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi (İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları) işlemi yapılacak ve ödenecektir.
  • Ailesinden bakmakla yükümlülüğü olunmayan kişiler, Ek-5 Beyan ve Taahhütnameyi dolduracaktır. Bu öğrencilerimiz için için %1 oranındaki Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi ile %5 oranında Genel Sağlık Sigortası Primi işlemi yapılacaktır.