2022-2023 Akademik Yılı Üniversite Yaşamına Giriş Dersi
Sağlık Yönetimi Bölümü
2020 Yılı Mezuniyet Töreni Videomuz İçin Tıklayınız.
Kitaplar

2022(1) 2021(2) 2020(1) 2019(4)

 

2022

 

(1) Pandemide Yönetim ve Ekonomi

Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2022

Sivrikaya A. (Editör), Uğurluoğlu Ö. (Editör)


2021

(1) Sağlık İşletmeleri Yönetimi

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2021

Tengilimoğlu D., Işık O., Akbolat M.


(2) SAĞLIK EKONOMİSİ

Siyasal Kitabevi, Ankara, 2021

Aslan H. (Editör), Aslan E. Ç. (Editör), Top M. (Editör)


2020

(1) Equity and Healthcare Reform in Developing Economies: The Case of Turkey

Routledge, London/New York , London, 2020

Çinaroğlu S.


2019

(1) İlaç ve Tıbbi Cihaz Endüstrisi ve Yerelleşme

Nobel Bilimsel Eserler, 2019

YALÇIN BALÇIK P., KARTAL N., KONCA M.


(2) Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim

Nobel Yayınevi, Ankara, 2019

Uğurluoğlu Ö., Bilgin Demir İ., Ürek D.


(3) Tıbbi Cihaz Sektörü ve Kayıt Sistemleri: Kuram ve Uygulama

ABSAM, 2019

Bahçeci S., YALÇIN BALÇIK P.


(4) Sağlık Kurumlarında Örgüt Yapısı ve Güncel Yönetsel Yaklaşımlar

Siyasal Kitabevi, Ankara, 2019

Erigüç G. (Editör)