2022-2023 Akademik Yılı Üniversite Yaşamına Giriş Dersi
Sağlık Yönetimi Bölümü
2020 Yılı Mezuniyet Töreni Videomuz İçin Tıklayınız.
Kitap Bölümleri

2022(9) 2021(10) 2020(6) 2019(14) 2018(1)

 

2022

 

(1) Sağlık Hizmetlerinde Etik

Sağlık Hizmetlerinde Etik, Tarcan Yorgancıoğlu Gamze, Editör, Pelikan, Ankara, ss.87-106, 2022

ERİGÜÇ G., KARTAL N.


(2) ARTIFICIAL INTELLIGENCE APPLICATIONS AND THEIR ECONOMIC EFFECTS ON THE FIELD OF HEALTH CARE

ARTIFICIAL INTELLIGENCE APPLICATIONS AND THEIR ECONOMIC EFFECTS ON THE FIELD OF HEALTH CARE, Ezgi DEMİR,Melike TORUN, Editör, EFE AKADEMİ, İstanbul, ss.97-108, 2022

Yorgancıoğlu Tarcan G., Sapaz B.


(3) Pandemide Yönetim ve Ekonomi

Pandemide Yönetim ve Ekonomi, Ayşen Sivrikaya,Özgür Uğurluoğlu, Editör, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, ss.13-30, 2022

Bölükbaşı F. B. , Işık O.


(4) Sağlık Hizmetlerinde Etik

Sağlık Hizmetlerinde Etik, Gamze YORGANCIOĞLU TARCAN, Editör, Pelikan, Ankara, ss.27-35, 2022

YORGANCIOĞLU TARCAN G.


(5) Sağlık Hizmetlerinde Etik

Sağlık Hizmetlerinde Etik, Doç. Dr. Gamze YORGANCIOĞLU TARCAN, Editör, Pelikan Tıp & Teknik Kitapçılık, Ankara, ss.1-264, 2022

Sapaz B.


(6) Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler- I

Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler- I, Selamoğlu Z, Akgül H, Bahşi İ, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.81-108, 2022

YILMAZ A., KAYA S.


(7) Recent Research Studies In Health Sciences

Recent Research Studies In Health Sciences, Plamen Milchev CHERNOPOLSKI,Bilal AK,Behire SANÇAR, Editör, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, ss.188-203, 2022

Yeşilaydın G., Bayın Donar G.


(8) Pandemide Yönetim ve Ekonomi

Pandemide Yönetim ve Ekonomi, Ayşen Sivrikaya,Özgür Uğurluoğlu, Editör, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, ss.31-56, 2022

Yıldız A., Kaya S.


(9) ARTIFICIAL INTELLIGENCE APPLICATIONS AND THEIR ECONOMIC EFFECTS ON THE FIELD OF HEALTH CARE

ARTIFICIAL INTELLIGENCE APPLICATIONS AND THEIR ECONOMIC EFFECTS ON THE FIELD OF HEALTH CARE, Melike Ezgi DEMİR, Melike TORUN, Editör, Efe Akademik Yayıncılık, İstanbul, ss.97-108, 2022

YORGANCIOĞLU TARCAN G., SAPAZ B.


2021

(1) SAĞLIK SEKTÖRÜNDE YENILIKÇI TEKNOLOJILER

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE YENILIKÇI TEKNOLOJILER, Dr. Öğretim Üyesi Cahit Korku, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.93-114, 2021

Bayın Donar G.


(2) Economic, Legal and Policy Studies on Health A Social Science Perspective to Health Studies in Turkey

Economic, Legal and Policy Studies on Health A Social Science Perspective to Health Studies in Turkey, Pelin Varol İyidoğan, Burcu G. Özcan Büyüktanır , Ahu Sumbas (, Editör, Peter Lang GmbH, Berlin, ss.363-377, 2021

YORGANCIOĞLU TARCAN G.


(3) Sağlık Sektöründe Yenilikçi Teknolojiler

Sağlık Sektöründe Yenilikçi Teknolojiler, Cahit Korku, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.29-58, 2021

Aydan S.


(4) Sağlık Sektöründe Girişimcilik ve Yenilikçilik

Sağlık Sektöründe Girişimcilik ve Yenilikçilik, Elif Dikmetaş Yardan, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.211-234, 2021

Yardan E. D. , Aydan S.


(5) A?dan Z?ye SAĞLIK YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR

A?dan Z?ye SAĞLIK YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR, Gökhan Aba, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.209-244, 2021

Aydan S.


(6) Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler III

Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler III, Cem Evereklioğlu, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.279-310, 2021

Kandemir A., Şahin B.


(7) Sağlık Sektöründe Girişimcilik ve Yenilikçilik

Sağlık Sektöründe Girişimcilik ve Yenilikçilik, Elif Dikmetaş Yardan, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.305-336, 2021

Aydan S.


(8) Multiple Criteria Decision Making - Beyond the Information Age

Multiple Criteria Decision Making - Beyond the Information Age , Topcu I. Ozaydın O. Kabak O. Onsel Ekici S, Editör, Springer, London/Berlin , Basel, ss.25-50, 2021

Çinaroğlu S.


(9) Türk Sağlık Sistemi

Türk Sağlık Sistemi, Ali Ünal, Editör, Siyasal Kitabevi, Ankara, ss.393-423, 2021

Erigüç G., Tuncer N.


(10) Türk Alman Çalışmaları Serisi II

Türk Alman Çalışmaları Serisi II, Hatice Pars, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.29-51, 2021

Işık O.


2020

(1) Türkiye?de Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalarda Kadın

Türkiye?de Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalarda Kadın, Azize Ergeneli, Berrin Koyuncu Lorasdağı, Editör, Nobel Kitap, Ankara, ss.229-273, 2020

Çınaroğlu S., Erigüç G., Bayın Donar G.


(2) Türkiye?de Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalarda Kadın

Türkiye?de Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalarda Kadın, Azize Ergeneli Berrin Koyuncu Lorasdağı, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.275-299, 2020

ÜREK D., UĞURLUOĞLU Ö.


(3) TÜRKIYE SAĞLIK SISTEMININ GENEL GÖRÜNÜMÜ

TÜRKIYE SAĞLIK SISTEMININ GENEL GÖRÜNÜMÜ, Doç. Dr. Fatih Şantaş,Dr. Öğr. Üyesi Gülcan Şantaş, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.111-138, 2020

Bayın Donar G.


(4) Intelligent and Fuzzy Techniques: Smart and Innovative Solutions

Intelligent and Fuzzy Techniques: Smart and Innovative Solutions, Kahraman C.,Cevik Onar S.,Oztaysi B.,Sari I.,Cebi S.,Tolga A, Editör, Springer, London/Berlin , Basel, ss.54-62, 2020

Çinaroğlu S.


(5) Türkiye?de Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalarda Kadın

Türkiye?de Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalarda Kadın, Azize Ergeneli,Berrin Koyuncu Lorasdağı, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.229-273, 2020

Çınaroğlu S., Erigüç G., Bayın Donar G.


(6) Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış

Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış, Afsun Ezel Esatoğlu,Sabahattin Tekingündüz, Editör, Siyasal Kitabevi, Ankara, ss.423-448, 2020

Bayın Donar G., Akbulut Y.


2019

(1) Current Issues in ServicesManagement Multidisciplinary Perspectives

Current Issues in ServicesManagement Multidisciplinary Perspectives, Elbeyi Pelit, Hasan Hüseyin Soybali , Ali Avan, Editör, Peter Lang, Berlin, ss.37-44, 2019

YORGANCIOĞLU TARCAN G., YALÇIN BALÇIK P., KONCA M., KARAHAN A.


(2) Sağlık Kurumlarında Örgüt Yapısı ve Güncel Yönetsel Yaklaşımlar

Sağlık Kurumlarında Örgüt Yapısı ve Güncel Yönetsel Yaklaşımlar, Gülsün Erigüç, Editör, Siyasal Kitabevi, Ankara, ss.219-250, 2019

Aydan S.


(3) Sağlık Hizmetlerinde Örgütsel Davranış

Sağlık Hizmetlerinde Örgütsel Davranış, Afsun Ezel Esatoğlu, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.147-164, 2019

Erigüç G., Esatoğlu A. E. (Editör)


(4) ENGELLİLERİNİSTİHDAMI VE SOSYAL KORUMA

ENGELLİLERİNİSTİHDAMI VE SOSYAL KORUMA, Yaşar Özge, Önsal Naci, Sarıipek Doğa Başar, Editör, Türk Metal SendikasıAraştırma ve Eğitim Merkezi, Ankara, ss.307-315, 2019

YALÇIN BALÇIK P., YORGANCIOĞLU TARCAN G., Duran N.


(5) Örgütsel Yaklaşımlar-I

Örgütsel Yaklaşımlar-I, Yeter DEMİR USLU,Yasemin HANCIOĞLU,Gözde YEŞİLAYDIN,Nurdan ORAL KARA, Editör, Nisan Yayınları, Eskişehir, ss.276-296, 2019

Bayın Donar G.


(6) Sağlık Kurumlarında Örgüt Yapısı ve Güncel Yönetsel Yaklaşımlar

Sağlık Kurumlarında Örgüt Yapısı ve Güncel Yönetsel Yaklaşımlar, Gülsün Erigüç, Editör, Siyasal Kitabevi, Ankara, ss.279-298, 2019

Çınaroğlu S.


(7) Analytics, Operations, and Strategic Decision Making in the Public Sector

Analytics, Operations, and Strategic Decision Making in the Public Sector, GW Evans, WE Biles, KHG Bae, Editör, IGI Global, Alabama, ss.88-110, 2019

Çınaroğlu S.


(8) Sağlık Hizmetlerinde Örgütsel Davranış

Sağlık Hizmetlerinde Örgütsel Davranış, Afsun Ezel Esatoğlu, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.103-127, 2019

Erigüç G., Esatoğlu A. E. (Editör)


(9) SAĞLIK KURUMLARINDA ÖRGÜT YAPISI VE GÜNCEL YÖNETSEL YAKLAŞIMLAR

SAĞLIK KURUMLARINDA ÖRGÜT YAPISI VE GÜNCEL YÖNETSEL YAKLAŞIMLAR, GÜLSÜN ERİGÜÇ, Editör, SİYASAL KİTABEVİ, Ankara, ss.203-217, 2019

YORGANCIOĞLU TARCAN G.


(10) Sağlık Hizmetlerinde Örgütsel Davranış

Sağlık Hizmetlerinde Örgütsel Davranış, Afsun Ezel Esatoğlu, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.129-145, 2019

Erigüç G., Esatoğlu A. E. (Editör)


(11) Örgütsel Yaklaşımlar I

Örgütsel Yaklaşımlar I, Yeter Demir Uslu, Yasemin Hancıoğlu, Gözde Yeşilaydın, Nurdan Oral Kara, Editör, NisanKitabevi, Eskişehir, ss.201-210, 2019

YORGANCIOĞLU TARCAN G.


(12) Türkiye'de Sağlık Yönetimi

Türkiye'de Sağlık Yönetimi, Tekin Avaner,Recep Fedai, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.175-204, 2019

Dilmaç E., Şahin B.


(13) Sağlık Kurumlarında Örgüt Yapısı ve Güncel Yönetsel Yaklaşımlar

Sağlık Kurumlarında Örgüt Yapısı ve Güncel Yönetsel Yaklaşımlar, Gülsün Erigüç, Editör, Siyasal Kitabevi, Ankara, ss.251-278, 2019

Bayın Donar G.


(14) Örgütsel Yaklaşımlar-I

Örgütsel Yaklaşımlar-I, Yeter DEMİR USLU,Yasemin HANCIOĞLU,Gözde YEŞİLAYDIN,Nurdan ORAL KARA, Editör, Nisan Yayınları, Eskişehir, ss.261-275, 2019

Bayın Donar G.


2018

(1) Sağlık Politikası

Sağlık Politikası, Tengilimoğlu, Dilaver, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, ss.39-57, 2018

YALÇIN BALÇIK P., BAYIN G.