2022-2023 Akademik Yılı Üniversite Yaşamına Giriş Dersi
Sağlık Yönetimi Bölümü
2020 Yılı Mezuniyet Töreni Videomuz İçin Tıklayınız.
Kitap Bölümleri

2022(12) 2021(10) 2020(6) 2019(14)

 

2022

 

(1) Covid-19 Pandemisinin Yönetiminde Halkın Hastalıktan Korunma Davranışlarının İncelenmesi: Korunma Motivasyonu Teorisi Yaklaşımı

Pandemide Yönetim ve Ekonomi, Ayşen Sivrikaya,Özgür Uğurluoğlu, Editör, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, ss.31-56, 2022

Yıldız A., Kaya S.


(2) Sağlık İletişiminde Etik

Sağlık Hizmetlerinde Etik, Tarcan Yorgancıoğlu Gamze, Editör, Pelikan, Ankara, ss.87-106, 2022

ERİGÜÇ G., KARTAL N.


(3) Gizlilik ve Mahremiyet

Sağlık Hizmetlerinde Etik, Yorgancıoğlu Tarcan Gamze, Editör, Pelikan, Ankara, ss.35-52, 2022

AYDAN S.


(4) THE IMPACT OF MOBILE HEALTH (M-HEALTH) AND ELECTRONIC HEALTH (E-HEALTH) APPLICATIONS ON HEALTH CARE MANAGEMENT

ARTIFICIAL INTELLIGENCE APPLICATIONS AND THEIR ECONOMIC EFFECTS ON THE FIELD OF HEALTH CARE, Ezgi DEMİR,Melike TORUN, Editör, EFE AKADEMİ, İstanbul, ss.97-108, 2022

Yorgancıoğlu Tarcan G., Sapaz B.


(5) E-Health Strategies, Funding and Capacity Buildings of Countries: A Descriptive Study

Recent Research Studies In Health Sciences, Plamen Milchev CHERNOPOLSKI,Bilal AK,Behire SANÇAR, Editör, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, ss.188-203, 2022

Yeşilaydın G., Bayın Donar G.


(6) Hekim-Hasta İlişkisinde Kullanılan Modellerin Salgın Dönemlerindeki Değişimi

Pandemide Yönetim ve Ekonomi, Ayşen Sivrikaya,Özgür Uğurluoğlu, Editör, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, ss.13-30, 2022

Bölükbaşı F. B., Işık O.


(7) The Impact of Mobile Health (mHealth) and Electronic Applications on Health Care Management

ARTIFICIAL INTELLIGENCE APPLICATIONS AND THEIR ECONOMIC EFFECTS ON THE FIELD OF HEALTH CARE, Melike Ezgi DEMİR, Melike TORUN, Editör, Efe Akademik Yayıncılık, İstanbul, ss.97-108, 2022

YORGANCIOĞLU TARCAN G., SAPAZ B.


(8) Etik Bakış Açısıyla Sağlık Sigortacılığı

Sağlık Hizmetlerinde Etik, Gamze Yorgancıoğlu Tarcan, Editör, Pelikan , Ankara, ss.137-152, 2022

Yalçın Balçık P., Kartal N.


(9) Sağlık Hizmetlerinde Yeni Teknolojiler ve Etik

Sağlık Hizmetlerinde Etik, Doç. Dr. Gamze YORGANCIOĞLU TARCAN, Editör, Pelikan Tıp & Teknik Kitapçılık, Ankara, ss.1-264, 2022

Sapaz B.


(10) Hemşirelerin İlaç Hataları Bildirimi Önündeki Engellere İlişkin Algıları

Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler- I, Selamoğlu Z, Akgül H, Bahşi İ, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.81-108, 2022

YILMAZ A., KAYA S.


(11) Hyperparameter Tuning in Random Forest and Neural Network Classification: An Application to Predict Health Expenditure Per Capita

Data Intelligence and Cognitive Informatics Proceedings of ICDICI 2022, I. Jeena Jacob,Selvanayaki Kolandapalayam Shanmugam,Ivan Izonin, Editör, Springer, London/Berlin , Singapore, ss.825-836, 2022

Çalışkan G., Çinaroğlu S.


(12) Sağlık Hizmetlerinde Veri Güvenliği

Sağlık Hizmetlerinde Etik, Gamze YORGANCIOĞLU TARCAN, Editör, Pelikan, Ankara, ss.27-35, 2022

YORGANCIOĞLU TARCAN G.


2021

(1) Sağlık İnsangücü

Türk Sağlık Sistemi, Ali Ünal, Editör, Siyasal Kitabevi, Ankara, ss.393-423, 2021

Erigüç G., Tuncer N.


(2) Geographic Distribution of the Efficiency of Childbirth Services in Turkey

Multiple Criteria Decision Making - Beyond the Information Age , Topcu I. Ozaydın O. Kabak O. Onsel Ekici S, Editör, Springer, London/Berlin , Basel, ss.25-50, 2021

Çinaroğlu S.


(3) E-Sağlık Okuryazarlığı

Sağlık Sektöründe Yenilikçi Teknolojiler, Cahit Korku, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.29-58, 2021

Aydan S.


(4) Sağlık Sektöründe Girişimcilik ve Pazarlama

Sağlık Sektöründe Girişimcilik ve Yenilikçilik, Elif Dikmetaş Yardan, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.211-234, 2021

Yardan E. D., Aydan S.


(5) Electronic Knowledge Technologies: Using of Telemedicine and Mobile Health in Turkey

Economic, Legal and Policy Studies on Health A Social Science Perspective to Health Studies in Turkey, Pelin Varol İyidoğan, Burcu G. Özcan Büyüktanır , Ahu Sumbas (, Editör, Peter Lang GmbH, Berlin, ss.363-377, 2021

YORGANCIOĞLU TARCAN G.


(6) Dünyada ve Türkiye’de Cerrahide Profilaktik Antibiyotik Kullanımının Uygunluğunun İncelenmesi

Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler III, Cem Evereklioğlu, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.279-310, 2021

Kandemir A., Şahin B.


(7) Sağlık Sektöründe Girişimcilik: İş Planı

Sağlık Sektöründe Girişimcilik ve Yenilikçilik, Elif Dikmetaş Yardan, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.305-336, 2021

Aydan S.


(8) Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi

A’dan Z’ye SAĞLIK YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR, Gökhan Aba, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.209-244, 2021

Aydan S.


(9) Sağlık Harcamaları Ve Sağlık Göstergeleri Açısından Türkiye Ve Almanya

Türk Alman Çalışmaları Serisi II, Hatice Pars, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.29-51, 2021

Işık O.


(10) Sağlık Hizmetlerinde Sohbet Robotu

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE YENILIKÇI TEKNOLOJILER, Dr. Öğretim Üyesi Cahit Korku, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.93-114, 2021

Bayın Donar G.


2020

(1) Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra Örgütlenme Yapısı

TÜRKIYE SAĞLIK SISTEMININ GENEL GÖRÜNÜMÜ, Doç. Dr. Fatih Şantaş,Dr. Öğr. Üyesi Gülcan Şantaş, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.111-138, 2020

Bayın Donar G.


(2) Comparison of Fuzzy C-Means and K-Means Clustering Performance: An Application on Household Budget Survey Data

Intelligent and Fuzzy Techniques: Smart and Innovative Solutions, Kahraman C.,Cevik Onar S.,Oztaysi B.,Sari I.,Cebi S.,Tolga A, Editör, Springer, London/Berlin , Basel, ss.54-62, 2020

Çinaroğlu S.


(3) GÜÇ VE POLİTİKA

Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış, Afsun Ezel Esatoğlu,Sabahattin Tekingündüz, Editör, Siyasal Kitabevi, Ankara, ss.423-448, 2020

Bayın Donar G., Akbulut Y.


(4) Türkiye’de Kadın ve Sağlık Ekonomisi: Kanıta Dayalı Bir Yaklaşım

Türkiye’de Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalarda Kadın, Azize Ergeneli,Berrin Koyuncu Lorasdağı, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.229-273, 2020

Çınaroğlu S., Erigüç G., Bayın Donar G.


(5) Dünya ve Türkiye Örnekleriyle Sağlık Sektöründe Kadın İşgücü: Üst Düzey Yönetim Kademelerinde Temsiliyetleri, Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Türkiye’de Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalarda Kadın, Azize Ergeneli Berrin Koyuncu Lorasdağı, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.275-299, 2020

ÜREK D., UĞURLUOĞLU Ö.


(6) Türkiye’de Kadın ve Sağlık Ekonomisi: Kanıta Dayalı Bir Yaklaşım

Türkiye’de Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalarda Kadın, Azize Ergeneli, Berrin Koyuncu Lorasdağı, Editör, Nobel Kitap, Ankara, ss.229-273, 2020

Çınaroğlu S., Erigüç G., Bayın Donar G.


2019

(1) Sağlık Örgütlerinde Kurumsal İnovasyon ve Girişimcilik

Sağlık Kurumlarında Örgüt Yapısı ve Güncel Yönetsel Yaklaşımlar, Gülsün Erigüç, Editör, Siyasal Kitabevi, Ankara, ss.219-250, 2019

Aydan S.


(2) Örgütsel Motivasyon

Örgütsel Yaklaşımlar I, Yeter Demir Uslu, Yasemin Hancıoğlu, Gözde Yeşilaydın, Nurdan Oral Kara, Editör, NisanKitabevi, Eskişehir, ss.201-210, 2019

YORGANCIOĞLU TARCAN G.


(3) SAĞLIK YÖNETİMİNDE KAOS

SAĞLIK KURUMLARINDA ÖRGÜT YAPISI VE GÜNCEL YÖNETSEL YAKLAŞIMLAR, GÜLSÜN ERİGÜÇ, Editör, SİYASAL KİTABEVİ, Ankara, ss.203-217, 2019

YORGANCIOĞLU TARCAN G.


(4) Örgütsel Prestij

Örgütsel Yaklaşımlar-I, Yeter DEMİR USLU,Yasemin HANCIOĞLU,Gözde YEŞİLAYDIN,Nurdan ORAL KARA, Editör, Nisan Yayınları, Eskişehir, ss.261-275, 2019

Bayın Donar G.


(5) HASTANE ÇALIŞANLARININ ENGELLİ SAĞLIK RAPORU ALMASÜRECİNDE ZORLUK YAŞAMA DURUMU

ENGELLİLERİNİSTİHDAMI VE SOSYAL KORUMA, Yaşar Özge, Önsal Naci, Sarıipek Doğa Başar, Editör, Türk Metal SendikasıAraştırma ve Eğitim Merkezi, Ankara, ss.307-315, 2019

YALÇIN BALÇIK P., YORGANCIOĞLU TARCAN G., Duran N.


(6) Big Data to Improve Public Health in Low-and Middle-Income Countries: Big Public Health Data in LMICs

Analytics, Operations, and Strategic Decision Making in the Public Sector, GW Evans, WE Biles, KHG Bae, Editör, IGI Global, Alabama, ss.88-110, 2019

Çınaroğlu S.


(7) Technological Factors That Effect Hospital Efficiency: AStudy Based on Training and Research Hospitals in Turkey

Current Issues in ServicesManagement Multidisciplinary Perspectives, Elbeyi Pelit, Hasan Hüseyin Soybali , Ali Avan, Editör, Peter Lang, Berlin, ss.37-44, 2019

YORGANCIOĞLU TARCAN G., YALÇIN BALÇIK P., KONCA M., KARAHAN A.


(8) Motivasyonda Kapsam Kuramları

Sağlık Hizmetlerinde Örgütsel Davranış, Afsun Ezel Esatoğlu, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.103-127, 2019

Erigüç G., Esatoğlu A. E. (Editör)


(9) Motivasyonda Süreş Kuramları

Sağlık Hizmetlerinde Örgütsel Davranış, Afsun Ezel Esatoğlu, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.129-145, 2019

Erigüç G., Esatoğlu A. E. (Editör)


(10) Örgütsel Sessizlik

Örgütsel Yaklaşımlar-I, Yeter DEMİR USLU,Yasemin HANCIOĞLU,Gözde YEŞİLAYDIN,Nurdan ORAL KARA, Editör, Nisan Yayınları, Eskişehir, ss.276-296, 2019

Bayın Donar G.


(11) Sağlık Yönetiminde Büyük Veri

Sağlık Kurumlarında Örgüt Yapısı ve Güncel Yönetsel Yaklaşımlar, Gülsün Erigüç, Editör, Siyasal Kitabevi, Ankara, ss.279-298, 2019

Çınaroğlu S.


(12) Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Yöntemi Üzerine Kavramsal Bir Çerçeve

Türkiye'de Sağlık Yönetimi, Tekin Avaner,Recep Fedai, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.175-204, 2019

Dilmaç E., Şahin B.


(13) Sağlık Yönetiminde Kanıta Dayalı Yaklaşım

Sağlık Kurumlarında Örgüt Yapısı ve Güncel Yönetsel Yaklaşımlar, Gülsün Erigüç, Editör, Siyasal Kitabevi, Ankara, ss.251-278, 2019

Bayın Donar G.


(14) Yükleme Kuramı ve Motivasyon

Sağlık Hizmetlerinde Örgütsel Davranış, Afsun Ezel Esatoğlu, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.147-164, 2019

Erigüç G., Esatoğlu A. E. (Editör)