2022-2023 Akademik Yılı Üniversite Yaşamına Giriş Dersi
Sağlık Yönetimi Bölümü
2020 Yılı Mezuniyet Töreni Videomuz İçin Tıklayınız.
Misyon ve Vizyon

Misyonumuz

Çağdaş ve evrensel değerler ışığında sağlık yönetimi bilimine katkıda bulunmak ve bu alandaki bilgi birikimini ülkenin sağlık sistemine, sağlık hizmetleri ve sağlık kurumları yönetim süreçlerine yansıtmak; kaliteli, verimli ve etkili sağlık hizmeti sunumu için bilimsel ve mesleki gelişme olanaklarını mümkün olan en etkili biçimde sunarak ülkenin geleceği için üstün nitelikli sağlık yöneticileri yetiştirmek, öğrencilerine ve çalışanlarına geleceğe güvenle bakmalarını mümkün kılacak bilgi, beceri, heyecan ve iradeyle donatılmış bir kurumun üyesi olmanın gururunu yaratmak ve yaşatmaktır.

Vizyonumuz

Sağlık yönetimi alanında bilgi üretme ve yayma konularında önde gelen, Türkiye sağlık sisteminin gelişimine güçlü ve yapıcı etkide bulunan, öğretim ve bilimsel araştırmalarla gelişmeyi teşvik eden, günümüz gereksinimleri ve geleceğin öngörüleri doğrultusunda lisans ve lisansüstü öğretim programlarını evrensel değerlere ve çağdaş bilgilere dayalı biçimde sürekli geliştiren, sağlık yönetimi alanında saygı ve güvenle anılan lider bir birim olmaktır