2022-2023 Akademik Yılı Üniversite Yaşamına Giriş Dersi
Sağlık Yönetimi Bölümü
2020 Yılı Mezuniyet Töreni Videomuz İçin Tıklayınız.
Makaleler

2022(36) 2021(42) 2020(48) 2019(49) 2018(43)

 

2022

 

(1) ASSESSMENT OF COST-EFFECTIVENESS OF SURGICAL CLIPPING AND ENDOVASCULAR COIL METHODS IN THE TREATMENT OF UNRUPTURED CEREBRAL ANEURYSMS

JOURNAL OF BASIC AND CLINICAL HEALTH SCIENCES, cilt.6, sa.1, ss.189-198, 2022 (ESCI)

KAR A., ŞAHİN İ., ŞAHİN B.


(2) Learning from unbalanced catastrophic out-of-pocket health expenditure dataset: Blending SMOTE-boosting with ensemble models

Journal of Experimental & Theoretical Artificial Intelligence, cilt.1, sa.1, ss.1-18, 2022 (SCI-Expanded)

Çinaroğlu S.


(3) Değişim Yorgunluğu, Psikolojik Dayanıklılık ve İş Doyumu Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

Hacettepe Sağlık İdaresi Derg.*, cilt.25, sa.3, ss.591-608, 2022 (Hakemli Dergi)

Selvi Sarıgül S., Uğurluoğlu Ö.


(4) Relationship between authentic leadership, transformational leadership and innovative work behavior: mediating role of innovation climate.

International journal of occupational safety and ergonomics : JOSE, ss.1-7, 2022 (SSCI)

Korku C., Kaya S.


(5) Hastane Akreditasyonu ile İlgili Yayınların Kavramsal Yapısının Haritalanması

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiDergisi (Online), cilt.24, sa.2, ss.528-555, 2022 (Hakemli Dergi)

KAYA S., GÖZLÜ K., Arslan Çilhoroz İ., ÇİLHOROZ Y.


(6) İllerde Yaşam Endeksi Göstergelerinin Bazıları ve Sağlık Göstergelerinin Gayrisafi Yurtiçi Hasıla Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sa.1, ss.213-222, 2022 (Hakemli Dergi)

ERİGÜÇ G., KARTAL N.


(7) Exploring the socio-economic determinants of health information-seeking behaviour on the Internet in Turkey

INFORMATION RESEARCH-AN INTERNATIONAL ELECTRONIC JOURNAL, cilt.27, sa.2, 2022 (SSCI)

Konca M., DEMİRCİ Ş., Cakmak C., UĞURLUOĞLU Ö.


(8) Does Efficiency of Oral and Dental Health Centers Change by the Development Level of Regions?

VALUE IN HEALTH REGIONAL ISSUES, cilt.31, ss.61-66, 2022 (ESCI)

İLGÜN G., KONCA M., YETİM B., ŞAHİN B.


(9) Evaluation of Individuals? Perception of Health News in the Period of COVID-19 Pandemic

JOURNAL OF HEALTH MANAGEMENT, cilt.2022, ss.1-8, 2022 (ESCI)

Yeşilaydın G., Bayın Donar G.


(10) Assessment of Relationship Between Physicians' Malpractice Experience and Fear of Malpractice

Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.203-211, 2022 (Hakemli Dergi)

Uğrak U., IŞIK O.


(11) Socio-demographic Factors Associated with Utilization of Breast and Cervical Cancer Screening Methods in Turkey

TURK ONKOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY, cilt.37, ss.23-31, 2022 (ESCI)

ÜREK D., KARAMAN S., BİLGİN İ., IŞIK O., UĞURLUOĞLU Ö.


(12) Exploring the nexus of equality and efficiency in healthcare

International Journal of Productivity and Performance Management, cilt.71, sa.2, ss.1-20, 2022 (ESCI)

Çinaroğlu S.


(13) Is the ?social face? of AKP's pharmaceutical price reforms mostly instrumental? A progressivity analysis of household pharmaceutical expenditures in Turkey

PUBLIC HEALTH, cilt.208, ss.18-24, 2022 (SCI-Expanded)

Çinaroğlu S.


(14) STRATEJİK DEĞİŞİM VE İŞLETME PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ: ORTA VE ALT KADEME SAĞLIK YÖNETİCİLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.12, sa.24, ss.95-111, 2022 (Hakemli Dergi)

Biçer İ., Işık O.


(15) The evaluation of mobbing cases in the healthcare sector based on Supreme Court case law in Turkey

PERSPECTIVES IN PSYCHIATRIC CARE, 2022 (SCI-Expanded)

BAYIN DONAR G., YEŞİLAYDIN G.


(16) Sağlık Kurumlarında İş Arkadaşlarının Sosyal Kaytarması ile Bireyin Kaytarma Davranışı Arasındaki İlişkide İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılığın Aracı Etkisinin İncelenmesi

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.23, sa.3, ss.81-100, 2022 (Hakemli Dergi)

Mete A. H. , Uğurluoğlu Ö.


(17) Impacts of Economic Freedom, Health, and Social Expenditures on Well-Being Measured by the Better Life Index in OECD Countries

SOCIAL WORK IN PUBLIC HEALTH, cilt.37, sa.5, ss.435-447, 2022 (SSCI)

Aydan S., Donar G. B. , Arikan C.


(18) The Relationship Between Self-Leadership, Job Satisfaction and Job Stress Among Healthcare Professionals

Archives of Health Science and Research, cilt.9, sa.2, ss.123-129, 2022 (Scopus)

Çakmak C., Uğurluoğlu Ö.


(19) Covid-19 Sürecinde Türkiye?de Aşı Tereddüdü ile Google Arama Hacmi Verileri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiDergisi (Online), cilt.24, sa.1, ss.1-22, 2022 (Hakemli Dergi)

ERİGÜÇ G., KARTAL N., ARIKAN G.


(20) COVID-19 PANDEMİSİ DÖNEMİNDE E-SAĞLIK OKURYAZARLIĞININ ARTAN ÖNEMİ

Hacettepe Sağlık İdaresi Derg.*, cilt.25, sa.3, ss.695-706, 2022 (Hakemli Dergi)

Aydan S.


(21) The interrelationship among health workforce, quality of care, and health outcomes in Turkey

WORLD MEDICAL & HEALTH POLICY, 2022 (Hakemli Dergi)

Çinaroğlu S.


(22) Evaluating the Factors (Stress, Anxiety and Depression) Affecting the Mental Health Condition of Nurses During the COVID-19 Pandemic

EVALUATION & THE HEALTH PROFESSIONS, cilt.45, sa.1, ss.86-96, 2022 (SCI-Expanded)

IŞIK O., Tengilimoglu D., TOSUN N., ZEKİOĞLU A., TENGİLİMOĞLU O.


(23) Mediator roles of resilience and intolerance of uncertainty in the effect of healthcare professionals? coronavirus stigma on stress

INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTHCARE MANAGEMENT, cilt.1, ss.1-8, 2022 (ESCI)

Arıkan G., Kartal N., Seyhan F., Aydan S.


(24) Internet Üzerinden Hekim Randevusu Alma Davranışının Bireysel Özellikler Açısından Değerlendirilesi

Hacettepe Sağlık İdaresi Derg.*, cilt.25, sa.3, ss.643-654, 2022 (Hakemli Dergi)

Demirci Ş., Uğurluoğlu Ö.


(25) Impacts of Economic Freedom, Health, and Social Expenditures on Well-Being Measured by the Better Life Index in OECD Countries

SOCIAL WORK IN PUBLIC HEALTH, cilt.37, sa.5, ss.435-447, 2022 (SSCI)

Aydan S., Bayın Donar G., Arıkan C.


(26) Risk factors of deaths related to cardiovascular diseases in World Health Organization (WHO) member countries

HEALTH & SOCIAL CARE IN THE COMMUNITY, cilt.30, sa.1, ss.73-80, 2022 (SSCI)

ŞAHİN B., İLGÜN G.


(27) MULTI-DIMENSIONAL DETERMINANTS OF CANCER INCIDENCE, CANCER DEATHS AND CANCER-RELATED YEARS OF LIFE LOST

World Cancer Research Journal, cilt.9, ss.1-9, 2022 (ESCI)

Şahin B., İlgün G.


(28) Association of COVID-19 with lifestyle behaviours and socio-economic variables in Turkey: An analysis of Google Trends

INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH PLANNING AND MANAGEMENT, cilt.37, sa.1, ss.281-300, 2022 (SSCI)

Bayın Donar G., Aydan S.


(29) Serial multiple mediation of treatment adherence and disease activity in the relationship between continuity of care and health outcomes among rheumatoid arthritis patients

INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH PLANNING AND MANAGEMENT, cilt.37, sa.6, ss.3075-3088, 2022 (SSCI)

Ilgun G., ŞAHİN B.


(30) The effect of macro-control and organizational support perception on nurses and physicians intention to quit during the COVID-19 pandemic

JOURNAL OF NURSING SCHOLARSHIP, cilt.00, sa.00, ss.1-10, 2022 (SCI-Expanded)

Çetin Aslan E., Türkmen İ., Top M.


(31) What predicts the technical efficiency in healthcare systems of OECD countries? A two-stage DEA approach

International Journal of Healthcare Management, 2022 (ESCI)

KONCA M., TOP M.


(32) Hasta Merkezli İletişim ve Hizmet Kalitesi İlişkisi: Hizmet Sunucuya Güvenin Aracı Etkisi

Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.12, sa.23, ss.93-108, 2022 (Hakemli Dergi)

Çakmak C., Uğurluoğlu Ö.


(33) Distributive Pattern of Health Services Utilization under Public Health Reform and Promotion in Turkey

Value in Health Regional Issues, cilt.1, sa.1, ss.1-9, 2022 (Scopus)

Çinaroğlu S., Çalişkan Z.


(34) The Effect of Chronic Kidney Disease Treatment on The Quality of Life Assessed by Using SF-36 in Turkey: A Systematic Review

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.13, sa.1, ss.175-180, 2022 (Hakemli Dergi)

Bayın Donar G.


(35) The Problems Experienced by Employees with Chronic Disease during the COVID-19 Pandemic

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH, cilt.19, sa.1, 2022 (SCI-Expanded)

Tengilimoglu D., Goenuellue U., IŞIK O., TOSUN N., ZEKİOĞLU A., TENGİLİMOĞLU O., et al.


(36) Türkiye?de Yaşlı Bireyler Arasında Bulaşıcı Olmayan Hastalık ve Risk Faktörlerinin Birliktelik Kuralları Analizi ve Sosyal Ağ Analizi İle İncelenmesi

SÜLEYMAN DEMIREL ÜNIVERSITESI VIZYONER DERGISI, cilt.13, sa.34, ss.535-550, 2022 (Hakemli Dergi)

DEMİRCİ Ş., KAYA S.


2021

(1) COVID-19 PANDEMİSİNDE ECZANE ÇALIŞANLARININ SAĞLIK HİZMETİ SUNUMLARINDA KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN KULLANIMLARI VE YAŞADIKLARI ZORLUKLAR

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.24, sa.4, ss.867-884, 2021 (Hakemli Dergi)

Samancı S., Yorgancıoğlu Tarcan G.


(2) Factors Affecting the Mobbing Levels of Medical Secretaries

International Journal of Caring Sciences, cilt.14, sa.2, ss.1045-1051, 2021 (Hakemli Dergi)

POLAT Ö. F. , İLGÜN G., ŞAHİN B.


(3) DETERMINANTS OF HEALTH SYSTEM PERFORMANCE IN EUROPE: A STUDY BASED ON CLUSTERING ANALYSIS

Acibadem Universitesi Saglik Bilimleri Dergisi, cilt.12, sa.3, ss.682-689, 2021 (Hakemli Dergi)

YALÇIN BALÇIK P., DEMİRCİ Ş., KONCA M.


(4) Genel Cerrahi Polikliniğine Başvuran Hastaların Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.8, sa.2, ss.351-367, 2021 (Hakemli Dergi)

Kaya S., Koca G. Ş. , Kartal N., Çilhoroz Y., Akturan S.


(5) The changing pattern of European country groups: Economic, financial, and health indicators, 2000-2015

ACTA OECONOMICA, cilt.71, sa.4, ss.609-626, 2021 (SSCI)

ÇINAROĞLU S., TOP M.


(6) Yaşlı Nüfus ile Sağlık Harcamaları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Panel Veriye Dayalı Bir Uygulama

Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.10, sa.26, ss.314-324, 2021 (Hakemli Dergi)

YALÇIN BALÇIK P., KONCA M., BİÇER İ.


(7) Cluster analysis of health systems in Europe according to life expectancy at birth

INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH PLANNING AND MANAGEMENT, cilt.36, sa.6, ss.2162-2181, 2021 (SSCI)

TOP M., ÇINAROĞLU S.


(8) Emergency department visits following discharge:Implications for healthcare management

International Journal of Healthcare Management, cilt.14, sa.4, ss.1373-1381, 2021 (ESCI)

Kaya S., Sain Güven G., Teleş M., Aydan S., Kar A., Bahçecioğlu Mutlu A. B. , et al.


(9) Associated patient demographic characteristics and disease-related self-care behaviors with diabetes: a mediation model

Journal of Diabetes & Metabolic Disorders, cilt.1, sa.1, ss.1-8, 2021 (Hakemli Dergi)

Çınaroğlu S.


(10) Yapay Zekâ: Sağlık Hizmetlerinden Uygulamalar

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiDergisi (Online), cilt.23, sa.2, ss.573-588, 2021 (Hakemli Dergi)

ÇİLHOROZ Y., IŞIK O.


(11) Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları ve Hastaneler Tarafından Sunulan Evde Sağlık Hizmetlerinin Karşılaştırması: Kesitsel Bir Çalışma

Turkiye Klinikleri Journal of Health Sciences, cilt.1, ss.1-8, 2021 (Hakemli Dergi)

Küçük Y. S. , Şahin B.


(12) Need for balanced perspective in health technology assessment for low- and middle-income countries

Hacettepe Journal of Health Administration, cilt.24, sa.4, ss.885-902, 2021 (Hakemli Dergi)

Çinaroğlu S.


(13) SAĞLIK KURUMLARINDA HİZMET HATASI TELAFİ STRATEJİLERİNİN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE YENİDEN SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.24, sa.3, ss.533-554, 2021 (Hakemli Dergi)

Mete B., Uğurluoğlu Ö.


(14) Impacts of COVID-19 pandemic period on depression, anxiety and stress levels of the healthcare employees in Turkey

LEGAL MEDICINE, cilt.48, 2021 (SCI-Expanded)

Tengilimoglu D., ZEKİOĞLU A., TOSUN N., IŞIK O., Tengilimoglu O.


(15) The effect of increases in the Syrian refugee population in Turkey on public maternal and child health outcomes

Health Care For Women International, cilt.1, sa.1, ss.1-12, 2021 (SSCI)

Çınaroğlu S.


(16) Predictors of financial toxicity and its associations with health-related quality of life and treatment non-adherence in Turkish cancer patients.

Supportive care in cancer : official journal of the Multinational Association of Supportive Care in Cancer, 2021 (SCI-Expanded)

Ürek D., Uğurluoğlu Ö.


(17) Aşı Karşıtlığı ve Ekonomisi

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.24, sa.2, ss.375-398, 2021 (Hakemli Dergi)

YALÇIN BALÇIK P., DEMİR H.


(18) THE EFFECTS OF PUBLIC HEALTH AND SOCIAL SPENDINGS ON HEALTH OUTCOMES: A PANEL DATA ANALYSIS OF OECD COUNTRIES

Hacettepe Sağlık İdaresi Derg.*, cilt.24, sa.3, ss.469-482, 2021 (Hakemli Dergi)

Aydan S., Bayın Donar G., Arıkan C.


(19) Bir Devlet Hastanesinde Kalite Maliyetlerinin PAF Modeli ile İncelenmesi

Verimlilik Dergisi, sa.3, ss.91-104, 2021 (Hakemli Dergi)

OĞUZ ALRAMAZANOĞLU B., KAYA S., GÖZLÜ K.


(20) Hasta Güvenliği Kültürünün Değerlendirilmesinde Güvenlik Tutumları Anketi: Bibliyometrik Bir Analiz

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.24, sa.4, ss.829-866, 2021 (Hakemli Dergi)

KAYA S.


(21) Intensive Care Unit Services Preparedness for the Pandemic: An Efficiency Analysis

Health Services Insights, cilt.1, sa.1, ss.1-22, 2021 (Scopus)

Çınaroğlu S.


(22) OECD Ülkelerinde Hastane Yatış Süresini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.24, sa.1, ss.127-138, 2021 (Hakemli Dergi)

Aydan S., Arıkan C.


(23) SAĞLIK SEKTÖRÜNDE DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK İLE İLGİLİ YAPILMIŞ OLAN ÇALIŞMALARIN İÇERİK ANALİZİ İLE İNCELENMESİ

Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Faku?ltesi Dergisi, cilt.14, sa.4, ss.1126-1142, 2021 (Hakemli Dergi)

YETİM B., UĞURLUOĞLU Ö.


(24) Health literacy of cardiology patients: determinants and effects on patient outcomes

Social Work In Health Care, cilt.61, ss.1-18, 2021 (SSCI)

Teleş M., Kaya S.


(25) Hasta-Hekim İlişkisinde Güven İletişimi: Hastaların Bakış Açısıyla Ölçmeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.19, ss.186-202, 2021 (Hakemli Dergi)

KOCA G. Ş. , ERİGÜÇ G.


(26) Interaction Between Self-rated Health and Labour Force Participation: A Panel Data Probit Model with Survival Estimates

Journal of Health Management, cilt.1, sa.1, ss.1-20, 2021 (ESCI)

Çinaroğlu S.


(27) Determining the factors affecting the technical efficiency scores of public hospitals using different regression methods

BENCHMARKING-AN INTERNATIONAL JOURNAL, cilt.28, ss.2202-2215, 2021 (ESCI)

ŞAHİN B., İLGÜN G., SÖNMEZ S.


(28) COMPARISON OF EUROPEAN COUNTRIES?HEALTHINDICATORS AND HEALTH EXPENDITURES BY CLUSTERINGANALYSIS

Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.14, sa.2, ss.365-377, 2021 (Hakemli Dergi)

YALÇIN BALÇIK P., DEMİRCİ Ş., KONCA M.


(29) POSTOPERATİF YATIŞ SÜRESİNİN BELİRLEYİCİLERİ

Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, cilt.7, sa.3, ss.665-679, 2021 (Hakemli Dergi)

KANDEMİR TÜRE A., ŞAHİN B.


(30) FİNANSAL TOKSİSİTE: KANSER BAKIMINDA YENİ BİR YAN ETKİ

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.24, sa.3, ss.651-680, 2021 (Hakemli Dergi)

Ürek D., Uğurluoğlu Ö.


(31) Socio-demographic characteristics affect health information seeking on the Internet in Turkey

HEALTH INFORMATION AND LIBRARIES JOURNAL, 2021 (SSCI)

Demirci Ş., Uğurluoğlu Ö., Konca M., Çakmak C.


(32) Ev Diyalizine Yönelik Yapılan Ekonomik Değerlendirme Çalışmalarının İncelenmesi

Sakarya Tıp Dergisi, cilt.11, sa.3, ss.716-726, 2021 (Hakemli Dergi)

DEMİR H., YALÇIN BALÇIK P.


(33) Assessment of Relationship between Hospital Resource Management Capacity and Characteristics of Hospitals and Managers

KONURALP TIP DERGISI, cilt.13, sa.2, ss.299-311, 2021 (ESCI)

Aktan T., ŞAHİN B.


(34) Distribution of Health Human Resources in Turkey in Provincial Level and a Need for More Effective Policy

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.24, sa.2, ss.235-254, 2021 (Hakemli Dergi)

Çınaroğlu S.


(35) Salgın Hastalıkların Yayılmasında Göçün Rolü

TURAN-SAM, cilt.13, sa.49, ss.147-154, 2021 (Hakemli Dergi)

Karadağ M., Çilhoroz Y., Işık O.


(36) Comparison of Top down and Bottom up Cost Approaches in Colon and Rectal Cancer Treatment

Health, cilt.13, ss.90-109, 2021 (Hakemli Dergi)

NUMANOĞLU TEKİN R., ŞAHİN B.


(37) Türkiye?de Kanser İnsidansı ve Farkındalık Etkinlikleri ile Google Çevrimiçi Arama Hacmi Arasındaki İlişki: Retrospektif Bir Araştırma

Acıbadem Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.12, sa.2, ss.353-360, 2021 (Hakemli Dergi)

Bayın Donar G.


(38) Factors Affecting the Mobbing Levels of Medical Secretaries

International Journal of Caring Sciences (IJCS), cilt.14, sa.2, ss.1045-1051, 2021 (Hakemli Dergi)

İlgün G., Polat Ö. F. , Şahin B.


(39) Evaluation of Students' Opinions Regarding Distance Learning Practices in Turkish Universities During the Covid-19 Pandemic

Yuksekogretim Dergisi, cilt.11, sa.3, ss.607-616, 2021 (ESCI)

IŞIK O., TENGİLİMOĞLU D., ŞENEL TEKİN P., TOSUN N., ZEKİOĞLU A.


(40) SAĞLIK SEKTÖRÜNDE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK:SİSTEMATİK BİR DERLEME ÇALIŞMASI

Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Faku?ltesi, cilt.14, sa.3, ss.784-799, 2021 (Hakemli Dergi)

KOCA G. Ş. , UĞURLUOĞLU Ö.


(41) Uluslararası Göçün Sağlık Statüsüne Etkisinin İncelenmesi

Toplum ve Sosyal Hizmet, cilt.32, sa.4, ss.1382-1402, 2021 (Hakemli Dergi)

IŞIK O., ÇİLHOROZ Y.


(42) Evaluation of the Availability of Hospital-Based Health Technology Assessment in Public and Private Hospitals in Turkey: Ankara Province Sample

VALUE IN HEALTH REGIONAL ISSUES, cilt.25, ss.165-171, 2021 (ESCI)

Artun E. D. , ŞAHİN B.


2020

(1) Costs analysis of diabetes mellitus: A study based on hospital invoices and diagnosis related groups

HEALTH POLICY AND TECHNOLOGY, cilt.9, sa.1, ss.23-31, 2020 (SSCI)

Top M., Aslan H., Akyürek Ç. E. , Aslan E. Ç.


(2) The Impacts of Healthcare Spending on Health Outcomes: New Evidence from OECD Countries

ERCIYES MEDICAL JOURNAL, cilt.42, sa.2, ss.218-222, 2020 (ESCI)

Karaman S., Ürek D., Bilgin Demir İ., Uğurluoğlu Ö., Işık O.


(3) Examining patient perceptions of service quality in Turkish hospitals: The SERVPERF model

TOTAL QUALITY MANAGEMENT & BUSINESS EXCELLENCE, cilt.31, ss.342-352, 2020 (SSCI)

Akdere M., Top M., Tekingündüz S.


(4) An Evaluation of Verbal, Physical, and Sexual Violence Against Healthcare Workers in Ankara, Turkey

JOURNAL OF FORENSIC NURSING, cilt.16, sa.4, 2020 (SCI-Expanded)

Demirci Ş., Uğurluoğlu Ö.


(5) Malpraktis Korku Ölçeğinin Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.23, sa.2, ss.261-272, 2020 (Hakemli Dergi)

Uğrak U., Işık O.


(6) Technical efficiency of healthcare systems in African countries: An application based on data envelopment analysis

HEALTH POLICY AND TECHNOLOGY, cilt.9, sa.1, ss.62-68, 2020 (SSCI)

Top M., Konca M., Sapaz B.


(7) Sağlık Hizmeti Kalite Algısını Etkileyen Faktörlerin SERVPERF Modeli ile Belirlenmesi

HACETTEPE SAĞLIK İDARESİ DERGİSİ, cilt.23, sa.1, ss.81-92, 2020 (Hakemli Dergi)

YORGANCIOĞLU TARCAN G., YALÇIN BALÇIK P.


(8) Investigation of factors affecting efficiency of primary healthcare in Turkey with two-stage data envelopment analysis

INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTHCARE MANAGEMENT, 2020 (ESCI)

İLGÜN G., ŞAHİN B.


(9) Comparative regression performances of machine learning methods optimising hyperparameters: application to health expenditures

International Journal of Bioinformatics Research and Applications, cilt.16, sa.4, ss.387-407, 2020 (Scopus)

Çinaroğlu S., Başer O.


(10) YAZILI BASINDA DEMANS HABERLERİ ÜZERİNE İÇERİK ANALİZİ UYGULAMASI

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, cilt.11, ss.211-219, 2020 (Hakemli Dergi)

Kartal N., Erigüç G.


(11) A conceptual framework of quality of life in chronic kidney disease in Turkey: A patient-focused approach

International Journal of Health Planning and Management, cilt.35, ss.1335-1350, 2020 (SSCI)

BAYIN DONAR G., TOP M.


(12) Aile Sağlığı Merkezlerine Başvuran Hastaların Sağlık Okuryazarlığı Düzeyinin Değerlendirilmesi: Çankaya İlçesi Örneği

Ankara Medical Journal, cilt.20, sa.2, ss.254-268, 2020 (Hakemli Dergi)

Gözlü K., Kaya S.


(13) Akılcı İlaç Kullanımı: Aile Hekimlerinde Bir Uygulama

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, cilt.11, sa.2, ss.402-412, 2020 (Hakemli Dergi)

YALÇIN BALÇIK P., SELVİ S.


(14) Prevalence of upper respiratory tract infections and associated factors among children in Turkey

JOURNAL FOR SPECIALISTS IN PEDIATRIC NURSING, cilt.25, 2020 (SCI-Expanded)

Çınaroğlu S.


(15) Health behaviors and health services accessibility factors associated with diabetes: a propensity score matching analysis

Expert Review of Endocrinology & Metabolism, cilt.1, sa.1, ss.1-12, 2020 (Hakemli Dergi)

Çinaroğlu S.


(16) Google arama hacmi verileri ile Türkiye?de hastalık farkındalık günlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.13, sa.2, ss.177-188, 2020 (Hakemli Dergi)

Bayın Donar G.


(17) Integrated k-means clustering with data envelopment analysis of public hospital efficiency

HEALTH CARE MANAGEMENT SCIENCE, cilt.23, sa.3, ss.325-338, 2020 (SSCI)

ÇINAROĞLU S.


(18) Usage of Copas Test and Shrinkage Models to Predict Out-of-Pocket Health Expenditures

Turkiye Klinikleri J Biostat., cilt.12, sa.3, ss.25-35, 2020 (Hakemli Dergi)

Çinaroğlu S.


(19) Poverty effects of public health reforms in Turkey: A focus on out-of-pocket payments

JOURNAL OF EVALUATION IN CLINICAL PRACTICE, 2020 (SCI-Expanded)

ÇINAROĞLU S.


(20) Advertising bans in the health sector: A case study

INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTHCARE MANAGEMENT, cilt.13, ss.17-23, 2020 (ESCI)

ŞANTAŞ F., Santas G., UĞURLUOĞLU Ö.


(21) The effects of communication skills levels of health professionals on the dimensions of the Johari Window model

INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTHCARE MANAGEMENT, cilt.13, ss.434-446, 2020 (ESCI)

Koca G. Ş. , Erigüç G.


(22) Örgütsel Güvenin İhbarcılık (Whistleblowing) Üzerine Etkisi: Hemşireler Üzerinde Bir Çalışma

STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, cilt.29, sa.6, 2020 (Hakemli Dergi)

IŞIK O., ORAK S., Balas S.


(23) TÜRKİYE'DE 2019 KOLON VE REKTUM KANSERİ TEDAVİ MALİYETİNİN YUKARIDAN AŞAĞI MALİYET YAKLAŞIMI İLE BELİRLENMESİ

Sosyal Guvence, sa.16, ss.140-164, 2020 (Hakemli Dergi)

NUMANOĞLU TEKİN R., ŞAHİN B.


(24) Mavi Okyanus Stratejisi ve Sağlık Sektörü Uygulamaları Üzerine Bir Çalışma

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.18, sa.2, ss.245-261, 2020 (Hakemli Dergi)

Uğrak U., Uğurluoğlu Ö.


(25) Dijital epidemiyoloji

Turkish Journal of Public Health, cilt.18, sa.2, ss.192-203, 2020 (Hakemli Dergi)

Bayın Donar G.


(26) Kamu ve Özel Hastane Misyon İfadelerinin Pazarlama Bileşenleri Açısından İncelenmesi

Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sa.21, ss.471-492, 2020 (Hakemli Dergi)

DEMİRCİ Ş., UĞURLUOĞLU Ö.


(27) The impact of oversampling with ?ubSMOTE? on the performance of machine learning classifiers in prediction of catastrophic health expenditures

Operations Research for Health Care, cilt.27, sa.100275, ss.1-13, 2020 (ESCI)

Çinaroğlu S.


(28) Dijital pazarlama kanalları: Özel sağlık kuruluşlarına yönelik bir inceleme

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.39, ss.339-351, 2020 (Hakemli Dergi)

DEMİRCİ Ş., UĞURLUOĞLU Ö.


(29) The effect of mushroom management style and perceived supervisor support on employee performance: 'An application with university hospital employees'

INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH PLANNING AND MANAGEMENT, 2020 (SSCI)

Yorgancıoğlu Tarcan G., Erigüç G., Kartal N., Şeyma Koca G., Karahan A.


(30) Efficiency in health services based on professionals consensus quality indicators

INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTHCARE MANAGEMENT, 2020 (ESCI)

Çınaroğlu S.


(31) SAĞLIK KURULUŞLARININ VİZYON İFADELERİNİN İÇERİK ANALİZİ İLE İNCELENMESİ

International Journal of Management Economics and Business, cilt.16, sa.2, ss.385-400, 2020 (Hakemli Dergi)

KARTAL N., UĞURLUOĞLU Ö.


(32) Attitudes and Barriers to Incident Reporting for Doctors and Nurses in a University Hospital's Surgery Departments

JOURNAL OF BASIC AND CLINICAL HEALTH SCIENCES, cilt.4, sa.2, ss.108-113, 2020 (ESCI)

KAYA S., KARAMAN S., BİLGİN DEMİR İ., ÜREK D., KANDEMİR A., Yigit D.


(33) An Experimental Comparison of Traditional and Machine Learning Methods Prediction Performances: A Study on Health Outcomes

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.23, sa.1, ss.23-40, 2020 (Hakemli Dergi)

Çınaroğlu S.


(34) Modelling Unbalanced Catastrophic Health Expenditure Data by Using Machine?Learning Methods

Intelligent Systems in Accounting, Finance and Management, cilt.1, sa.1, ss.1-14, 2020 (ESCI)

Çinaroğlu S.


(35) Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet: Bir Kamu Hastanesi Örneği

Acıbadem Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.11, sa.1, ss.89-97, 2020 (Hakemli Dergi)

DEMİRCİ Ş., UĞURLUOĞLU Ö.


(36) Evaluating patient safety culture at a private hospital

INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTHCARE MANAGEMENT, 2020 (ESCI)

ozcan T. H. , KAYA S., Teles M.


(37) Otantik Liderlik Ölçeğinin Türkçe Versiyonunun Geçerlik ve Güvenirliği: Sağlık Yöneticileri Üzerinde Bir Araştırma

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.23, sa.3, ss.451-464, 2020 (Hakemli Dergi)

Korku C., Kaya S.


(38) Changes in hospital efficiency and size: An integrated propensity score matching with data envelopment analysis

SOCIO-ECONOMIC PLANNING SCIENCES, cilt.1, sa.1, ss.10-30, 2020 (SCI-Expanded)

Çinaroğlu S.


(39) The Impact of Healthcare Spending on Health Outcomes: New Evidence from OECD Countries

Erciyes Medical Journal, cilt.42, sa.2, 2020 (ESCI)

Orak S., Ürek D., Bilgin Demir İ., Uğurluoğlu Ö., Işık O.


(40) Sağlık Hizmetlerinde Sevk Sistemi

Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.5, sa.1, ss.166-182, 2020 (Hakemli Dergi)

BULUT S., UĞURLUOĞLU Ö.


(41) Hastane Yöneticilerinin Kişilik Özelliklerinin Hizmetkar Liderlik Özelliklerine İlişkin Algıları Üzerindeki Etkisi

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.23, sa.4, ss.725-736, 2020 (Hakemli Dergi)

Topaktaş G., Işık O.


(42) Hemşirelerin Bireysel Özellikleri İle Hastane Bilgi Sistemi Kullanılabilirliğinin İş Doyumuna Etkisi

HACETTEPE SAĞLIK İDARESİ DERGİSİ, cilt.23, sa.1, ss.41-54, 2020 (Hakemli Dergi)

YORGANCIOĞLU TARCAN G.


(43) ?Hasta mı, Müşteri mi?? Tartışmasında Farklı Yaklaşımlar

Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.5, sa.2, ss.375-383, 2020 (Hakemli Dergi)

Aydan S.


(44) Systematic evaluation of the websites: Hospital-based practice

INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTHCARE MANAGEMENT, cilt.13, ss.53-57, 2020 (ESCI)

YORGANCIOĞLU TARCAN G., YALÇIN BALÇIK P., SAPAZ B.


(45) Assessment of The Factors Affecting The Radiation Protection Levels of Radiology Department Personnel at A University Hospital

Archives of Advances in Biosciences, cilt.11, sa.1, ss.8-15, 2020 (Hakemli Dergi)

ÇEVİK H., İLGÜN G., ŞAHİN B.


(46) Oncology Services Efficiency in the Age of Pandemic:A Jackknife and Bootstrap Sensitivity Analysis for Robustness Check of DEA Scores

Journal of Cancer Policy, cilt.1, sa.1, ss.1-12, 2020 (ESCI)

Çinaroğlu S.


(47) Sağlık Hizmetlerinde SWOT Analizi?nin Kullanımı Üzerine Yürütülen Çalışmaların İncelenmesi

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, sa.2, ss.218-228, 2020 (Hakemli Dergi)

ÇİLHOROZ Y., UĞURLUOĞLU Ö.


(48) Hasta Merkezli Bakım Yetkinlik Ölçeği: Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.11, sa.4, ss.416-426, 2020 (Hakemli Dergi)

SAYGILI M., KAR A., UĞURLUOĞLU Ö.


2019

(1) Bagısıklamanın Dıssallıgının Saglık Ekonomisi Perspektifinden Degerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri SaglıkBilimleri Dergisi

Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.4, sa.2, ss.219-230, 2019 (Hakemli Dergi)

YALÇIN BALÇIK P., KARTAL N.


(2) Yeşil Hastane Sertifika Sistemleri

Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, cilt.6, sa.1, ss.159-167, 2019 (Hakemli Dergi)

ÇİLHOROZ Y., IŞIK O.


(3) The Relationship Between Authentic Leadership, Performance and Intention to Quit the Job of Nurses

Hospital topics, cilt.97, sa.3, ss.73-79, 2019 (Scopus)

Özer Ö., UĞURLUOĞLU Ö., Sungur C., ÇIRAKLI Ü.


(4) Analytic hierarchy process for hospital site selection

HEALTH POLICY AND TECHNOLOGY, cilt.8, ss.42-50, 2019 (SSCI)

Sahin T., Ocak S., Top M.


(5) Performansa Dayalı Ek Ödeme Sisteminin Hastane Hizmet Kalitesine Etkisi: Hastane Yöneticileri Ve Sağlık Personelinin Değerlendirmeleri

Verimlilik Dergisi, sa.3, ss.83-113, 2019 (Hakemli Dergi)

Korku C., Kaya S.


(6) Sağlık Harcamaları ve Sağlık Göstergeleri Açısından Şanhay İşbirliği Örgütü Üye Ülkeleri ile Türkiye?nin Karşılaştırılması

Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, cilt.2, sa.2, ss.348-358, 2019 (Hakemli Dergi)

IŞIK O., ORAK S.


(7) POZİTİF ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ YAKLAŞIMIYLA İŞYERİ ARKADAŞLIĞI VE İŞE ADANMA İLİŞKİSİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, cilt.15, sa.4, ss.1201-1225, 2019 (Hakemli Dergi)

Şahinbaş F., Erigüç G.


(8) Assessment of the impact of public hospital associations (PHAs) on the efficiency of hospitals under the ministry of health in Turkey with data envelopment analysis

HEALTH CARE MANAGEMENT SCIENCE, cilt.22, sa.3, ss.437-446, 2019 (SSCI)

ŞAHİN B., İLGÜN G.


(9) Sağlık Çalışanlarında Duygusal Emek ile İlgili Yapılan Çalışmalara Yönelik Bir İnceleme

Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, cilt.19, sa.2, ss.225-240, 2019 (Hakemli Dergi)

YETİM B., ERİGÜÇ G.


(10) Malmquist İndeks İle OECD Ülkelerinin Sağlık Sistemleri Performansının Değerlendirilmesi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.21, sa.3, ss.666-682, 2019 (Hakemli Dergi)

YALÇIN BALÇIK P., KONCA M.


(11) Network among HTA ecosystem

HEALTH AND TECHNOLOGY, cilt.9, ss.153-166, 2019 (ESCI)

Çınaroğlu S., Baser O.


(12) Letter to editor: about criticisms regarding manuscript entitled "assessment of the impact of public hospital associations (PHAs) on the efficiency of hospitals under the Ministry of Health in Turkey with data envelopment analysis"

HEALTH CARE MANAGEMENT SCIENCE, cilt.22, sa.3, ss.448-450, 2019 (SSCI)

ŞAHİN B., İLGÜN G.


(13) Examining The Effects of Health Transformation Programon the Rates of Vaccination via ARDL Method

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.21, sa.1, ss.103-120, 2019 (Hakemli Dergi)

YALÇIN BALÇIK P., SELVİ S., KONCA M.


(14) Evaluation of Transition to Electronic Prescriptions in Turkey: Perspective of Family Physicians

INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH POLICY AND MANAGEMENT, cilt.8, sa.1, ss.40-48, 2019 (SCI-Expanded)

BULUT S., YILDIZ A., KAYA S.


(15) Evaluation of the Use of Strategic Management Tools by Hospital Executives in Turkey

JOURNAL OF HEALTH MANAGEMENT, cilt.21, sa.1, ss.38-52, 2019 (ESCI)

Bilgin Demir İ., Uğurluoğlu Ö.


(16) Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp: Türkiye ve Seçilen Ülkelerinin İncelenmesi

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.22, sa.1, ss.245-257, 2019 (Hakemli Dergi)

BİÇER İ., YALÇIN BALÇIK P.


(17) Does the unification of health financing affect the distribution pattern of out-of-pocket health expenses in Turkey?

INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL WELFARE, cilt.28, ss.293-306, 2019 (SSCI)

Çınaroğlu S., Baser O.


(18) Kardiyoloji Polikliniğine Başvuran Hastalarda Sağlık Okuryazarlığının Değerlendirilmesi

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.22, sa.4, ss.711-748, 2019 (Hakemli Dergi)

Teleş M., Kaya S.


(19) Nonclinical predictors of caesarean section: a path analytic approach

JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY, 2019 (SCI-Expanded)

Çınaroğlu S.


(20) Assessment of the Externality of Immunization from the Health Economics Perspective

Turkiye Klinikleri Journal of Health Sciences, cilt.4, sa.2, ss.219-230, 2019 (Hakemli Dergi)

YALÇIN BALÇIK P., KARTAL N.


(21) The impact of work alienation on organizational health: A field study in health sector

INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTHCARE MANAGEMENT, cilt.12, sa.1, ss.18-24, 2019 (ESCI)

Özer Ö., Uğurluoğlu Ö., Saygılı M., Sonğur C.


(22) How Turkish Private Hospitals use Social media: A Qualitative Study

JOURNAL OF SOCIAL SERVICE RESEARCH, cilt.45, sa.1, ss.34-43, 2019 (SSCI)

İlgün G., Uğurluoğlu Ö.


(23) Attitudes? of University Students towards Organ Donation and Transplantation

SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.10, sa.3, ss.314-319, 2019 (Hakemli Dergi)

YALÇIN BALÇIK P., YORGANCIOĞLU TARCAN G., SAPAZ B.


(24) Staff perceptions of patient safety culture in general surgery departments in Turkey

AFRICAN HEALTH SCIENCES, cilt.19, sa.2, ss.2208-2218, 2019 (SCI-Expanded)

Teles M., KAYA S.


(25) The Rational Use of Drug and Antibiotics

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.22, sa.3, ss.695-709, 2019 (Hakemli Dergi)

YALÇIN BALÇIK P., SELVİ S.


(26) EU-28 Country Clusters and Patterns of Disease During the European Refugee Crisis

Journal of International Migration and Integration, cilt.1, sa.1, 2019 (ESCI)

Çınaroğlu S.


(27) Sezaryen Yöntemi İle Gerçekleştirilen Doğumlarda Ortaya Çıkan Malpraktis Olgularının Yargıtay Kararları İle İncelenmesi

Jinekoloji - Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi, cilt.16, sa.3, ss.155-159, 2019 (Hakemli Dergi)

ÇAKMAK C., YALÇIN BALÇIK P.


(28) Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışının İncelenmesi: Sağlık Çalışanları Üzerine Bir Araştırma

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.22, ss.157-180, 2019 (Hakemli Dergi)

YORGANCIOĞLU TARCAN G., YEŞİLAYDIN G., KARAHAN A.


(29) The evaluation of malpractice cases arising from aesthetic intervention in Turkey based on Supreme Court case law

INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH PLANNING AND MANAGEMENT, cilt.34, sa.1, 2019 (SSCI)

YALÇIN BALÇIK P., ÇAKMAK C.


(30) Organizational trust, employee commitment and job satisfaction in Turkish hospitals: implications for public policy and health

EASTERN MEDITERRANEAN HEALTH JOURNAL, cilt.98, 2019 (SCI-Expanded)

Gider Ö., Akdere M., Top M.


(31) The Impact of Internal Migration on the Maternal and Child Health Services Utilization in Turkey

SOCIAL WORK IN PUBLIC HEALTH, cilt.34, sa.6, ss.519-528, 2019 (SSCI)

Santas G., ERİGÜÇ G., ERYURT M. A.


(32) Examining the Impact of Leader?Member Exchange on Organizational Citizenship Behaviour in Healthcare Sector

İş ve İnsan Dergisi, cilt.6, sa.1, ss.81-92, 2019 (Hakemli Dergi)

ÜREK D., UĞURLUOĞLU Ö.


(33) Interrelated Factors with Hospital Financial Performance from Hospital Managers? Perspective

Journal of Health Care Finance, cilt.46, sa.2, ss.1-23, 2019 (Scopus)

Çınaroğlu S., Zengül F.


(34) Paternalistic Leadership, Organizational Cynicism, and Intention to Quit One's Job in Nursing

Hospital topics, cilt.97, sa.4, ss.139-147, 2019 (Scopus)

Sungur C., Özer Ö., Saygili M., UĞURLUOĞLU Ö.


(35) Predictors of hospital readmissions in internal medicine patients: Application of Andersen's Model

INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH PLANNING AND MANAGEMENT, cilt.34, sa.1, ss.370-383, 2019 (SSCI)

KAYA S., Guven G. S. , AYDAN S., TOKA O.


(36) TÜRKİYE?DE ÖZEL HASTANELERE VE DEVLET HASTANELERİNE YÖNELİK ELEKTRONİK ŞİKÂYETLERİN İNCELENMESİ

Uluslararsı Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, cilt.5, sa.3, ss.291-301, 2019 (Hakemli Dergi)

Şantaş F., Şantaş G., Erigüç G.


(37) Sağlık Çalışanlarının Öz Liderlik Düzeylerinin Sosyo-Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.7, sa.3, ss.219-231, 2019 (Hakemli Dergi)

ÇAKMAK C., UĞURLUOĞLU Ö.


(38) Sağlık Yönetimi Literatüründe İhbar Etme Üzerine Yürütülen Çalışmaların İncelenmesi

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.8, sa.1, ss.25-34, 2019 (Hakemli Dergi)

DEMİRCİ Ş., ERİGÜÇ G.


(39) Correction of patient medical record errors through a file control method

Health Policy and Technology, cilt.8, ss.329-336, 2019 (SSCI)

Sungur C., Sonğur L., Çiçek A. Ç. , Top M.


(40) Sağlık Çalışanlarının Örgütsel Sessizlik, Sessizliğin Nedenleri Ve Sonuçlarına İlişkin Görüşleri

İşletme Bilimi Dergisi, cilt.7, sa.2, ss.389-423, 2019 (Hakemli Dergi)

ERŞAN Ç., UĞURLUOĞLU Ö.


(41) GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ÖRGÜTLERDE ÜRETKENLİK KARŞITI İŞ DAVRANIŞLARI: KAVRAMSAL BİR BAKIŞ AÇISI

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.51-68, 2019 (Hakemli Dergi)

GÜLTAÇ A. S. , ERİGÜÇ G.


(42) SAĞLIKTA BÖLGESEL PLANLAMA ÇALIŞMALARINDA VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI İÇİN ALTERNATİF BİRYAKLAŞIM: İKİ AŞAMALI KÜMELEME UYGULAMASI

Verimlilik Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.8-25, 2019 (Hakemli Dergi)

Çınaroğlu S., Avcı K.


(43) An Evidence?Based Approach to Outcome Measurement in Oral and Dental Health Services: Oral Health?Related Quality of Life and Oral Health Impact

Worldviews On Evidence-Based Nursing, cilt.16, sa.5, ss.408-415, 2019 (SCI-Expanded)

Top M., Sönmez S., Aslan H.


(44) Evaluation of individuals' satisfaction with health care services in Turkey

HEALTH POLICY AND TECHNOLOGY, cilt.8, sa.1, ss.24-29, 2019 (SSCI)

Uğurluoğlu Ö., Ürek D., Bilgin Demir İ.


(45) Politics and health outcomes: A path analytic approach

INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH PLANNING AND MANAGEMENT, cilt.34, 2019 (SSCI)

Çınaroğlu S.


(46) AVOIDABLE MALIGNANT NEOPLASM MORTALITY IN TURKEY BETWEEN 2009 AND 2018

WORLD CANCER RESEARCH JOURNAL, cilt.6, 2019 (ESCI)

Çınaroğlu S., Çalışkan Z.


(47) Üniversite Öğrencilerinin Organ Bağışına ve Nakline Yönelik Tutumları

SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.10, sa.3, ss.314-319, 2019 (Hakemli Dergi)

YALÇIN BALÇIK P., YORGANCIOĞLU TARCAN G., SAPAZ B.


(48) Alturistik Liderlik Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.21, sa.3, ss.785-802, 2019 (Hakemli Dergi)

ÇAKMAK C., BİÇER İ., UĞURLUOĞLU Ö.


(49) Opinions and evaluations of stakeholders in the implementation of the public-private partnership (PPP) model in integrated health campuses (city hospitals) in Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH PLANNING AND MANAGEMENT, cilt.34, 2019 (SSCI)

Top M., Sungur C.


2018

(1) Do Gossip Functions Effect on Organizational Revenge and Job Stress Among Health Personnel?

JOURNAL OF HEALTH MANAGEMENT, cilt.20, sa.1, ss.64-72, 2018 (ESCI)

Şantaş G., Uğurluoğlu Ö., Özer Ö., Demir A.


(2) Hastanelere Yeniden Yatış Hızlarının Değerlendirilmesi: İç Hastalıkları Servislerinde Yapılan Bir Prospektif Kohort Çalışması

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.21, ss.127-150, 2018 (Hakemli Dergi)

KAYA S., SAİN GÜVEN G., AYDAN S.


(3) Hastane İnovatif Faaliyetlerinin Algılanan Hizmet Kalitesine Etkisi: Devlet Hastanesi Örneği

Academic Journal of Information Technology, cilt.9, 2018 (Hakemli Dergi)

YORGANCIOĞLU TARCAN G., KARAHAN A., TARCAN M.


(4) Sağlık Çalışanlarında Sessizlik İle İlgili Yapılan Çalışmalara Yönelik Bir İnceleme

İş ve İnsan Dergisi, cilt.5, ss.19-32, 2018 (Hakemli Dergi)

YETİM B., ERİGÜÇ G.


(5) Kamu Hastanelerinde Klinik Teknoloji Düzeyini Etkileyen Faktörler

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi,, cilt.21, 2018 (Hakemli Dergi)

YORGANCIOĞLU TARCAN G., KARAHAN A.


(6) The Effect of Organizational Justice and Trust on Job Stress in Hospital Organizations

Journal of Nursing Scholarship, cilt.50, ss.558-566, 2018 (SCI-Expanded)

Top M., Tekingunduz S.


(7) Türkiye?de Sağlık Sektöründe Kamu Özel İşbirliği Modeli: Paydaş Görüşlerine Dayalı Bir Alan Araştırması

Sosyal Güvenlik Dergisi, cilt.8, ss.159-186, 2018 (Hakemli Dergi)

SONĞUR C., TOP M.


(8) Hasta Güçlendirme Ölçeğinin Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirliği

İşletme Bilimi Dergisi, cilt.6, ss.27-42, 2018 (Hakemli Dergi)

KAYA N., IŞIK O.


(9) Hemşirelerin Etik İklim Algılarının Örgütsel Güven Düzeyleri Üzerindeki Etkisi

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.21, ss.199-216, 2018 (Hakemli Dergi)

AYDAN S., KAYA S.


(10) Ankara?daki Hastanelerin Yeşil Hastane Ölçütlerine Uygunluğunun İncelenmesi

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.21, ss.41-63, 2018 (Hakemli Dergi)

ÇİLHOROZ Y., IŞIK O.


(11) PHYSICAL QUALITY ASSESSMENT IN HEALTHCARE ORGANIZATIONS

Journal of International Health Sciences and Management, cilt.4, sa.7, ss.9-20, 2018 (Hakemli Dergi)

ÇİLHOROZ Y., IŞIK O.


(12) The Antecedent of Organizational Outcomes Is Psychological Capital

HEALTH & SOCIAL WORK, cilt.43, sa.3, ss.155-164, 2018 (SSCI)

Köse S. D. , Köse T., Uğurluoğlu Ö.


(13) HEMŞİRELERİN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA İLİŞKİN DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.21, sa.4, ss.264-270, 2018 (Hakemli Dergi)

Şantaş F., Uğurluoğlu Ö.


(14) Patient Safety Culture, Evidence-Based Practice and Performance in Nursing

SYSTEMIC PRACTICE AND ACTION RESEARCH, cilt.31, ss.359-374, 2018 (SSCI)

Songur C., Ozer O., Gun C., Top M.


(15) Bibliyometrik Bir Analiz ile Yönetim Düşünce Sisteminin İncelenmesi

İş ve İnsan Dergisi, cilt.5, ss.91-114, 2018 (Hakemli Dergi)

DEMİR H., ERİGÜÇ G.


(16) The Effect of Nurses? Empowerment Perceptions on Job Safety Behaviors: A Research Study in Turkey

International Journal Of Occupational Safety And Ergonomics, 2018 (SSCI)

YILDIZ A., KAYA S., TELEŞ M., KORKU C.


(17) Understanding the relationship between effectiveness and outcome indicators to improve quality in healthcare

TOTAL QUALITY MANAGEMENT & BUSINESS EXCELLENCE, cilt.29, ss.1294-1311, 2018 (SSCI)

Çınaroğlu S., Baser O.


(18) The relationship between medical innovation and health expenditure before and after health reform

HEALTH POLICY AND TECHNOLOGY, cilt.7, ss.379-387, 2018 (SSCI)

Çınaroğlu S., Baser O.


(19) Sağlık Çalışanlarının Sanal Kaytarma Davranışlarının İncelenmesi: Bir Üniversite Hastanesi Örneği

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.18, sa.2, ss.135-148, 2018 (Hakemli Dergi)

Ürek D., Bilgin Demir İ., Uğurluoğlu Ö.


(20) Risk factors associated with chronic low back pain: an analysis of Turkey health survey data

International Journal of Community Medicine and Public Health, cilt.1, sa.1, 2018 (Hakemli Dergi)

Çınaroğlu S.


(21) Patients' readiness for discharge: Predictors and effects on unplanned readmissions, emergency department visits and death

JOURNAL OF NURSING MANAGEMENT, cilt.26, sa.6, ss.707-716, 2018 (SCI-Expanded)

KAYA S., Guven G. S. , AYDAN S., Kar A., Teles M., Yildiz A., et al.


(22) Taburculuğa Hazır Olmanın Boyutları: Belirleyicileri, Hasta Sonuçları ve Hastane Harcamaları ile İlişkisi

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.21, ss.305-334, 2018 (Hakemli Dergi)

KAYA S., SAİN GÜVEN G., TELEŞ M., AYDAN S., KORKU C., KAR A.


(23) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Olan ve Olmayan Hastanelerin Teknik Verimliliklerinin Veri Zarflama Analizi ile Karşılaştırılması

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.21, sa.2, ss.179-198, 2018 (Hakemli Dergi)

Çınaroğlu S.


(24) Maliyet Değer Analizi Sonuçlarının Parametrik Olasılık Dağılımlarına Karşı Duyarlılığı: Bir Markov Zinciri Monte Carlo Simülasyonu Uygulaması

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.21, sa.2, ss.227-242, 2018 (Hakemli Dergi)

Çınaroğlu S.


(25) TÜRKİYE?DE ÖZEL SİGORTA ŞİRKETLERİNİN VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRMESİ

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.5, ss.349-364, 2018 (Hakemli Dergi)

KAR A., ŞAHİN B.


(26) Sağlık Sektöründe İhbarcılık: Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşire ve Sekreterler Üzerine Bir Uygulama

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.21, ss.1-29, 2018 (Hakemli Dergi)

AYDAN S., KAYA S.


(27) HEMŞİRELERİN İŞ YAŞAM KALİTESİ, İŞ MOTİVASYONU VE YAŞAM TATMİNİ ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, cilt.16, ss.64-76, 2018 (Hakemli Dergi)

ŞANTAŞ F., IŞIK O., ÇİLHOROZ Y.


(28) Demographic and Welfare State Predictors of Out-of-Pocket Health Expenditures: A Path Analytic Model

JOURNAL OF SOCIAL SERVICE RESEARCH, cilt.44, ss.569-586, 2018 (SSCI)

Çınaroğlu S.


(29) Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Alanında Yapılan Çalışmaların İincelenmesi

AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.18, ss.49-64, 2018 (Hakemli Dergi)

ERİGÜÇ G., ŞAHİNBAŞ F., DEMİRCİ Ş., ŞANTAŞ G.


(30) Validity and reliability of the Turkish version of the readiness for hospital discharge scale/short form

JOURNAL OF NURSING MANAGEMENT, cilt.26, sa.3, ss.295-301, 2018 (SCI-Expanded)

KAYA S., Guven G. S. , Teles M., KORKU C., AYDAN S., Kar A., et al.


(31) Ethical climate as a moderator between organizational trust & whistle-blowing among nurses and secretaries

PAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.34, sa.2, ss.429-434, 2018 (SCI-Expanded)

AYDAN S., KAYA S.


(32) A comprehensive framework identifying readmission risk factors using the CHAID algorithm: a prospective cohort study

INTERNATIONAL JOURNAL FOR QUALITY IN HEALTH CARE, cilt.30, sa.5, ss.366-374, 2018 (SCI-Expanded)

KAYA S., Guven G. S. , AYDAN S., TOKA O.


(33) Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Sağlık Politikaları

Sakarya Tıp Dergisi, cilt.8, sa.2, ss.193-204, 2018 (Hakemli Dergi)

GÜLTAÇ A. S. , YALÇIN BALÇIK P.


(34) Aile hekimlerinin bakış açısı ile sevk zincirinin değerlendirilmesi

Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, cilt.22, sa.3, ss.118-132, 2018 (Hakemli Dergi)

BULUT S., UĞURLUOĞLU Ö.


(35) Pricing and reimbursement of generic pharmaceuticals in Turkey: Evaluation of hypertension drugs from 2007 to 2013

HEALTH POLICY AND TECHNOLOGY, cilt.7, ss.182-193, 2018 (SSCI)

Kumru S., Top M.


(36) Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Uygulamalarının Hasta Faturaları veTeşhis İlişkili Gruplara Göre Maliyet Analizi

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, cilt.2018, ss.1-9, 2018 (Hakemli Dergi)

TOP M., ASLAN H., ZENGİN N.


(37) Sağlık Sektöründe Bütçe Etki Analizi

Sayıştay Dergisi, cilt.109, ss.57-77, 2018 (Hakemli Dergi)

SÖNMEZ S., TOP M.


(38) Managerial Roles for Health Services: Quinn?s Competing Values Framework (CVF) Model

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, cilt.6, sa.5, ss.83-92, 2018 (Hakemli Dergi)

BAYIN DONAR G., TURAÇ İ. S.


(39) Assessment of the efficiency of dental services in Turkey

HEALTH POLICY AND TECHNOLOGY, cilt.7, sa.2, ss.173-181, 2018 (SSCI)

ŞAHİN B., İLGÜN G.


(40) Cepten Sağlık Harcamalarının Finansmanında Eşitsizlik ve Hakkaniyet: Uygulamalı Bir Ekonometrik Yaklaşım

İşletme Araştırmaları Dergisi, cilt.10, sa.1, ss.876-897, 2018 (Hakemli Dergi)

Çınaroğlu S.


(41) Vekalet Teorisinin Sağlık Sektöründeki Yansımalarının Ulusal ve Uluslararası Çalışmalar Bağlamında Değerlendirilmesi

Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, cilt.4, ss.180-194, 2018 (Hakemli Dergi)

ÜREK D., ERİGÜÇ G.


(42) Sağlık İletişiminde Bir Unsur Olarak Sosyal Medya: Bir Sosyal İçerik Platformundaki Sağlık Haberlerinin İncelenmesi

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, cilt.6, sa.1, ss.569-587, 2018 (Hakemli Dergi)

Kartal N., Erigüç G.


(43) The Effect of Paternalistic Leadership on Job Performance and Intention to Leave the Job

JOURNAL OF HEALTH MANAGEMENT, cilt.20, sa.1, ss.46-55, 2018 (ESCI)

Uğurluoğlu Ö., Aldogan E. U. , Turgut M., Ozatkan Y.