2022-2023 Akademik Yılı Üniversite Yaşamına Giriş Dersi
Sağlık Yönetimi Bölümü
2020 Yılı Mezuniyet Töreni Videomuz İçin Tıklayınız.
Yandal

Yan Dal Programı Başvurusu Yapacak Öğrencilerimizin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar


1. Başvurular, anadal lisans programının en erken 3 üncü ve en geç 6 ncı yarıyılı başında yapılabilir.

2. Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar:

       - Anadal lisans programında aldığı bütün dersleri başarıyla tamamlamış olması,

       - Başvuru sırasında genel akademik ortalamasının en az 2.75 olması, gerekir.

3. Koşulları sağlayan öğrenciler, yan dal programına devam etmek istediklerini belirten dilekçe ve transkriptleri ile akademik takvimde belirtilen süre içerisinde yandal programını açan fakülteye/yüksekokula/konservatuara başvururlar. Başvurular ilgili bölüm tarafından değerlendirildikten sonra ilan edilen kontenjan kadar öğrenci kabulü ilgili yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

Karar eklerinin fotokopisi ile birlikte,yan dal programını açan fakülte/yüksekokul/konservatuvar tarafından öğrencinin bağlı bulunduğu fakülteye/yüksekokula/konservatuvara ve Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı'na bildirilir.

 

Yan Dal Açan Bölümler Listesi


Bölüm listesi için tıklayınız.

 

Yan Dal Program Yönergesi


Yan Dal Program Yönergesi için tıklayınız. 

 

Yan Dal Koordinatörü


Öğr. Gör. Bülent SAPAZ
Email: 
bsapaz@hacettepe.edu.tr
İletişim: 0312 297 63 56 – 288